Wat betekent aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid betekent dat iemand wettelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de toegebrachte schade. Bij een aansprakelijkheidsstelling wil de klagende partij dat de verdedigende partij de schade vergoedt.
In lang niet alle gevallen is dat de praktijk, omdat in sommige gevallen kan blijken dat iemand niet aansprakelijk is. Maar in andere gevallen is het vanaf het eerste moment al duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een kleuter die een dure vaas kapot gooit terwijl de hele familie op visite is. Raakt dus iemand gewond door de schuld van een ander of heeft hij op een andere manier schade, dan is de kans op aansprakelijkheidsstelling groot. En de kosten daarvan kunnen best oplopen. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat betekent aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid betekent dat iemand wettelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de toegebrachte schade. Bij een aansprakelijkheidsstelling wil de klagende partij dat de verdedigende partij de schade vergoedt.
In lang niet alle gevallen is dat de praktijk, omdat in sommige gevallen kan blijken dat iemand niet aansprakelijk is. Maar in andere gevallen is het vanaf het eerste moment al duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een kleuter die een dure vaas kapot gooit terwijl de hele familie op visite is. Raakt dus iemand gewond door de schuld van een ander of heeft hij op een andere manier schade, dan is de kans op aansprakelijkheidsstelling groot. En de kosten daarvan kunnen best oplopen. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat betekent aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid betekent dat iemand wettelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de toegebrachte schade. Bij een aansprakelijkheidsstelling wil de klagende partij dat de verdedigende partij de schade vergoedt.
In lang niet alle gevallen is dat de praktijk, omdat in sommige gevallen kan blijken dat iemand niet aansprakelijk is. Maar in andere gevallen is het vanaf het eerste moment al duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan een kleuter die een dure vaas kapot gooit terwijl de hele familie op visite is. Raakt dus iemand gewond door de schuld van een ander of heeft hij op een andere manier schade, dan is de kans op aansprakelijkheidsstelling groot. En de kosten daarvan kunnen best oplopen. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat is aansprakelijkheid?

Wettelijke aansprakelijkheid betekent in beginsel dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade van een ander. Een ongeluk zit in een klein hoekje en schade kan op allerlei manieren veroorzaakt worden. In zo’n geval is het handig om daartegen verzekerd te zijn. Zeker als het gaat om letselschade, van dergelijke claims kunnen behoorlijk oplopen. Daarom is het slim om bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te hebben. Die is wettelijk niet verplicht, maar het is financieel zeker het overwegen waard.betekenis van iemand aansprakelijk stellen uitgebeeld door gouden hamertje
betekenis van iemand aansprakelijk stellen uitgebeeld door gouden hamertje
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een WA-verzekering. Iedereen die een auto heeft en erin rijdt, moet die verzekering verplicht afsluiten. De verzekering moet in ieder geval de schade aan de tegenpartij vergoeden. Maar het is uiteraard ook mogelijk om de schade aan de eigen auto deels of helemaal te vergoeden.

Daarnaast is het ook mogelijk om middels het werk aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld als het werk niet goed wordt uitgevoerd en er daardoor inkomstenderving of een andere manier van schade ontstaat. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt daartegen. En er is ook nog een speciale aansprakelijkheid voor zzp’ers. Deze groep ondernemers loopt extra risico om schade te moeten vergoeden.

Aansprakelijk gesteld worden is nooit leuk. Maar het is wel belangrijk om uit te zoeken of iemand inderdaad aansprakelijk is. Wanneer er een ongeluk gebeurt, is dat meteen duidelijk. Maar soms is er onduidelijkheid over of iemand wel aansprakelijk is. Dan is een rechtsbijstandsverzekering noodzakelijk. Het is mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen, of om zelf aansprakelijk gesteld te worden.

Verzekeringen aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid in Nederland is vaak erg duur. Bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt en er daardoor schade ontstaat aan een duur object. Maar als iemand onverzekerd op de weg rijdt en iemand anders aanrijdt, ontstaat er letselschade. Statistisch gezien is letselschade de duurste vorm van aansprakelijkheid die er is. Het kan er zelfs toe leiden dat de veroorzakende partij een leven lang de schade moet betalen. Een verzekering is in de meeste gevallen aan te raden en bij het besturen van een auto zelfs wettelijk verplicht.Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Ten eerste de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar toch kiezen veel Nederlanders ervoor om zo’n verzekering af te sluiten. Terecht, want die verzekering zorgt ervoor dat schade aan spullen of het lichaam van anderen wordt vergoed.

Het is daarbij wel belangrijk dat de eiser de andere partij aansprakelijk stelt voor een bepaald schadebedrag. Daarna keert de verzekering het schadebedrag uit. Degene die aansprakelijk wordt gesteld, moet zelf een claim indienen. Doorgaans gebeurt dat eens in de 25 jaar. Daardoor lijkt een AVP niet aantrekkelijk, maar een ongeluk zit in een klein hoekje en een schadebedrag kan behoorlijk oplopen.

Deze verzekering beschermt dan ook tegen eventuele torenhoge kosten die als gevolg van een ongeluk op kunnen treden. De verzekering is wettelijk niet verplicht, maar toch kiezen veel Nederlanders ervoor om deze wel af te sluiten. En dat is niet geheel zonder reden; zeker bij letselschade is de kans op flinke kosten enorm. Schadevergoedingen kunnen in andere zaken zo duizenden euro’s kosten. De meeste mensen kunnen deze kosten niet zelf dragen.

WA-verzekering auto

Bij de term ‘wettelijke aansprakelijkheid’ zullen veel mensen meteen aan de autoverzekering denken. In tegenstelling tot de AVP is een WA-autoverzekering wel verplicht in Nederland. Dat gaat niet alleen over auto’s, maar ook over andere voertuigen zoals een brommer of een motor. De verzekering vergoedt de schade die bij een ongeluk aan de tegenpartij is veroorzaakt. De verzekering geldt alleen voor auto, brommer of motor.

Iedereen die dus een motorvoertuig op zijn naam heeft staan, moet daarvoor verplicht een WA-verzekering afsluiten. De schade aan de tegenpartij wordt dan vergoed bij een aanrijding. Houd er wel rekening mee dat alleen de schade aan de ander wordt vergoed. De eigen schade valt niet binnen de dekking. Daarvoor is tenminste een cascoverzekering noodzakelijk. Een all risk verzekering is daarom aan te bevelen. Deze vergoedt alle schade van beide partijen.

Het verschil tussen een WA-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is dat een WA-verzekering bedoeld is om de schade bij een auto te vergoeden. De AVP vergoedt overige schades die niets met het besturen van een motorrijtuig te maken hebben.

Overige autoverzekeringen

Wie autorijdt en ook de schade aan de eigen auto vergoed wil hebben, kan het best kiezen voor een uitgebreidere verzekering. De WA-verzekering is de goedkoopste verzekering, maar dekt ook het minst. Deze verzekering dekt namelijk alleen de schade aan derden. Alleen de ander krijgt dus zijn schade vergoed. Wie bijvoorbeeld tegen een boom rijdt, krijgt de schade aan de eigen auto niet vergoed. Daarvoor is een bredere verzekering nodig.

Denk bijvoorbeeld aan een WA+ beperkt casco verzekering. Die dekt schade aan derden, brand, explosies en blikseminslag, diefstal, sterretje in de voorruit, botsing met dieren en natuurgeweld. Voor de meeste mensen lijkt zo’n verzekering voldoende, maar een eenzijdig ongeval wordt niet vergoed.

Wie dus alle risico’s wil afdekken, zoals bijvoorbeeld aanrijdingen, slippen en te water raken, kan daarvoor de duurste verzekering kiezen. Dit is de WA+ volledig cascoverzekering. Een nieuwe auto kan het best volledig casco verzekerd worden. Een oudere auto tussen de 6 en 10 jaar kan het best beperkt casco verzekerd worden.Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Niet alleen op de weg is er een kans op aansprakelijkheid. Dat kan ook als een klant een bedrijf aansprakelijk stelt voor geleden schade. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Om dit risico op te vangen is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Deze verzekering is een aanvullende verzekering op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) vergoedt schade als gevolg van een foutieve handeling binnen een beroepsgroep.

Een BAV biedt een extra dekking. In Nederland gebeurt het steeds vaker dat partijen elkaar aansprakelijk stellen voor vermogensschade. De meeste opdrachtgevers willen daarom dat een opdrachtgever een BAV heeft. Zeker voor zzp’ers is die verzekering aan te raden. Want met deze verzekering is het mogelijk om risico’s die tot flinke financiële nadelen kunnen leiden uitgesloten worden. Dat gebeurt vooral in de advieswereld; als een consultant een verkeerd advies geeft, kan daardoor inkomstenderving ontstaan. Het is mogelijk dat de tegenpartij de consultant dan aansprakelijk stelt.

Zonder verzekering moet de opdrachtnemer de kosten zelf uit eigen financiële middelen moet vergoeden. Veel zzp’ers hebben zo’n verzekering niet. Bij een forse claim kan een bedrijf daardoor failliet gaan. Deze verzekering is voor bepaalde beroepsgroepen al verplicht. Meestal zal een opdrachtgever een BAV eisen van een opdrachtnemer. Dat geldt niet voor ieder beroep, want de kans is per beroepsgroep verschillend.

Iemand aansprakelijk stellen

Stel: iemand komt op bezoek en gooit een kop thee over een hagelnieuwe laptop. Dan is de kans groot dat de schade gerepareerd moet worden. De tegenpartij zal die schade moeten vergoeden. Het is dan mogelijk om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen. Of stel: iemand laat het huis verbouwen door een aannemer. De aannemer maakt een verkeerde beslissing, waardoor het hele huis onder water komt te staan. Alles in huis is daarvoor beschadigd. Zulke schade moet dan vergoed worden door de aannemer. Bijvoorbeeld omdat hij prutswerk heeft afgeleverd. In al deze gevallen is het mogelijk om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Dat kan door bewijs te verzamelen en een (aangetekende) brief te schrijven. Bij geen gehoor is het noodzakelijk om juridische hulp te zoeken.

Bewijs verzamelen

Om iemand aansprakelijk te stellen, moet wel eerst vast komen te staan dat diegene ook aansprakelijk is. Daarom is het belangrijk om daarvoor voldoende bewijs te verzamelen. Stel daarom een lijst op van de geleden schade. Denk niet alleen aan de letterlijke schade, maar tel daar ook alle juridische kosten bij op. Denk dus niet alleen aan materiële schade die direct aan geld is uit te drukken. Als er bijvoorbeeld schade ontstaat omdat iemand geopereerd moet worden en daarvoor inkomen misloopt, spreken we van immateriële schade. In zulke gevallen kan iemand ook daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer iemand letselschade oploopt, kan hij daar de tegenpartij ook voor aansprakelijk stellen. Bij letselschade is het meestal noodzakelijk om een jurist in te schakelen. Deze is doorgaans beschikbaar via de rechtsbijstandsverzekering.

Maak daarom foto’s van de situatie. Het is niet nodig om daar een fotograaf voor in te huren. Dit kan al middels een mobiele telefoon. Noteer ook de namen en telefoonnummers van getuigen en doe desnoods aangifte bij de politie. Als iemand gewond raakt, is het aan te raden ook de getuigenis van een arts of bij psychische schade het dossier van een psychiater bij te voegen. Verzend het medisch dossier daarom mee naar de verzekeraar.Brief schrijven

Het is belangrijk om iemand schriftelijk aansprakelijk te stellen. Voorkom dat de tegenpartij zegt niets te hebben ontvangen en stuur deze brief per aangetekende post. Er zijn verschillende voorbeeldbrieven voor aansprakelijkheidsstelling en materiële schade. Bij letselschade moet een jurist de aansprakelijkheidsstelling voorbereiden en verzenden. Schrijf in de brief duidelijk wat er is gebeurd, wat de schade is, of er nog meer schadeposten bij zullen komen dat de tegenpartij aansprakelijk is en dat alle schade vergoed moet worden.

Bij geen gehoor: rechtsbijstand

Soms raken mensen in paniek als ze aansprakelijk worden gesteld. Of ze hebben geen enkele interesse in het vergoeden van de schade. Dan zal er geen reactie komen. Het komt maar al te vaak voor dat iemand helemaal niet thuis geeft. In zo’n geval is het slim om aanspraak te maken op de rechtsbijstandsverzekering. Deze heeft juristen in dienst die kunnen helpen bij het dagvaarden van de tegenpartij.

Aansprakelijk gesteld worden

Andersom is het uiteraard ook mogelijk. Aansprakelijk gesteld worden is altijd zeer vervelend. Als iemand een andere partij schade toebrengt, moet die partij de schade na aansprakelijkheidsstelling vergoeden. Meestal ontvangt men daarvoor een aangetekende brief. Voor degene die de aansprakelijkheidsstelling ontvangt, geldt dat hij dit correct en snel juridisch moet afhandelen.

Opeens ligt er een brief op de mat dat iemand aansprakelijk is gesteld. Deze brief moet door worden gestuurd naar de verzekering. In de brief moet duidelijk staan wat de schade is en er moeten bewijsstukken mee geleverd worden. Degene die de tegenpartij aansprakelijk stelt, schrijft er ook bij waarom hij denkt dat de ander aansprakelijk is.

Soms is het meteen duidelijk: de ontvanger is aansprakelijk. Het is dan mogelijk om de aansprakelijkheid te erkennen. Maar in de meeste gevallen is het verstandig om door een deskundige te laten bepalen of iemand aansprakelijk is. Doe er daarom zelf geen uitspraken over. In sommige gevallen is iemand helemaal niet aansprakelijk. Er is dan iets buiten zijn of haar schuld om gebeurd.

De kans is groot dat er een geschil ontstaat. In zulke gevallen zal de tegenpartij de rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Dat is geen reden tot paniek. Wie een AVP heeft, kan dit namelijk door de juristen van de aansprakelijkheidsverzekering laten afhandelen.

Wie niet aansprakelijk is, hoeft ook geen schadevergoeding te betalen. Het is daarbij belangrijk dat iemand zich niet ‘aansprakelijk voelt’, maar wettelijk gezien ‘aansprakelijk is’. Daarvoor zijn een aantal voorwaarden: er moet sprake zijn van onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, een verband en de aansprakelijkheid moet specifiek in die situatie toepasbaar zijn.

Soms komt het ook wel voor dat beide partijen schuld hebben. Niet alle schade wordt dan door één partij vergoed. Er kan dan voor gekozen worden om de schade te delen. Ook voor kinderen gelden speciale regels betreft aansprakelijkheid voor schade. Het is dus niet zo dat iemand die aansprakelijk wordt gesteld, onmiddellijk daarvoor hoeft te betalen. Daarom is het aansprakelijk stellen en aansprakelijk gesteld worden vaak een lang proces.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Het is mogelijk om op verschillende manieren aansprakelijk te worden gesteld. Denk bijvoorbeeld als iemand algemene schade veroorzaakt aan een mens, goederen of zaken. In sommige gevallen is de schade veroorzaakt door kinderen, het pand, werknemers of een huisdier. We spreken dan van een risicoaansprakelijkheid.

Soms heeft een bedrijf een product gemaakt, verkocht, bewerkt of geïmporteerd of geëxporteerd. Als dat product onjuist werkt en er daardoor schade ontstaat, spreken we van product aansprakelijkheid.

Als een beroepsbeoefenaar fouten maakt, zonder dat het gaat om zaak- of letselschade, spreken we van beroepsaansprakelijkheid. Als een bedrijf het milieu aantast, is het mogelijk om milieuaansprakelijkheid te hebben. En als een bedrijf van de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld omdat hij op weg naar de werkplaats een ongeluk heeft gekregen, spreken we van werkgeversaansprakelijkheid.Met lege handen staan

Wettelijke aansprakelijkheid betekent niet dat iemand altijd schuldig is en daarom zal vergoeden. Soms staan beide partijen met lege handen of haalt een aansprakelijkheidsstelling bakzeil. Denk bijvoorbeeld aan als er opzet of roekeloosheid in het spel is. Wie dronken achter het stuur zit, zal van zijn verzekeraar niets vergoed krijgen. Wie met te veel alcohol op eigendommen van een ander beschadigd, krijgt ook niks vergoed.

Bestuurders van auto’s denken vaak dat wanneer het stoplicht oranje is, dit een reden is om extra gas te geven. Daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties. De verzekeraar zal spreken van roekeloosheid. De juiste beslissing is immers: stoppen. De verzekeraar vergoedt dan ook niets. Met andere woorden: als de verzekerde bewust is van de handeling die hij verkeerd uitvoert, hoeft hij daarvoor geen vergoeding van de verzekering te verwachten. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de wet houdt en daar naar handelt.