Adequaat betekenis

Adequaat betekent letterlijk voldoende, afdoende, correct of passend. Je spreekt het uit als A-De-Kwaat. Het woord kent dus meerdere betekenissen en je gebruikt het, wanneer precies de juiste manier is gekozen om een bepaald doel te bereiken.




Het woord adequaat is een bijvoeglijk naamwoord. Het is afkomstig uit het Latijn en bestaat uit twee delen: Ad en Aequo. Ad betekent ‘bij’ of ‘behorend bij’ en Aequo, wat ‘gelijk maken’ of ‘glad maken’ betekent. Samengevoegd betekent ‘adaequatio’ aanpassen of passend maken. Als je iets adequaat afhandelt, dan betekent dat, dat je exact datgene gedaan hebt wat passend was bij de uitdaging of het probleem dat er lag. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Adequaat betekenis

Adequaat betekent letterlijk voldoende, afdoende, correct of passend. Je spreekt het uit als A-De-Kwaat. Het woord kent dus meerdere betekenissen en je gebruikt het, wanneer precies de juiste manier is gekozen om een bepaald doel te bereiken.




Het woord adequaat is een bijvoeglijk naamwoord. Het is afkomstig uit het Latijn en bestaat uit twee delen: Ad en Aequo. Ad betekent ‘bij’ of ‘behorend bij’ en Aequo, wat ‘gelijk maken’ of ‘glad maken’ betekent. Samengevoegd betekent ‘adaequatio’ aanpassen of passend maken. Als je iets adequaat afhandelt, dan betekent dat, dat je exact datgene gedaan hebt wat passend was bij de uitdaging of het probleem dat er lag. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Adequaat betekenis

Adequaat betekent letterlijk voldoende, afdoende, correct of passend. Je spreekt het uit als A-De-Kwaat. Het woord kent dus meerdere betekenissen en je gebruikt het, wanneer precies de juiste manier is gekozen om een bepaald doel te bereiken.




Het woord adequaat is een bijvoeglijk naamwoord. Het is afkomstig uit het Latijn en bestaat uit twee delen: Ad en Aequo. Ad betekent ‘bij’ of ‘behorend bij’ en Aequo, wat ‘gelijk maken’ of ‘glad maken’ betekent. Samengevoegd betekent ‘adaequatio’ aanpassen of passend maken. Als je iets adequaat afhandelt, dan betekent dat, dat je exact datgene gedaan hebt wat passend was bij de uitdaging of het probleem dat er lag. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Is het adequaat of mag je ook adekwaat schrijven?

De correcte spelling is adequaat, met een Q en een U. Op internet kom je soms ook adekwaat tegen, maar die spelling is niet officieel en daarmee fout.



adequaat betekenis
adequaat betekenis

Met welke bedoeling gebruik je het woord adequaat?

Adequaat is een woord dat je misschien niet iedere dag gebruikt. Het woord wordt wel gebruikt om aan te geven dat iets optimaal werkt, bijvoorbeeld bij het volgen van een bepaalde therapie, een medicijn of een manier om een probleem aan te pakken. Adequaat kan ook ‘toereikend’ of ‘voldoende’ betekenen en dan is de bedoeling van de gebruiker er misschien op gericht om aan te geven dat er extra’s verwacht werden, die niet geleverd zijn. Er is dan alleen aan het doel voldaan. Bijvoorbeeld, als je honger hebt is het eten van havermoutpap adequaat, maar een hamburger of een ijsje waarschijnlijk veel lekkerder!



De betekenis van adequaat in verschillende zinnen

“Deze sollicitant lijkt me een adequate man.” In dat geval bedoel je, dat deze persoon geschikt is voor de baan en zijn taken goed kan uitvoeren, zonder al te veel poespas en problemen.

“Je bent verantwoordelijk voor het adequaat uitvoeren van deze processen.” Ook hier is het de bedoeling, dat je de processen precies volgt en uiteindelijk het doel bereikt.

“Ik kan geen adequaat antwoord geven.” Nu bedoel je, dat je geen antwoord kan geven dat de lading precies dekt of dat de exacte oplossing biedt voor het probleem.

“Er moet tenminste sprake zijn van causale adequaatheid.” Met adequaat(-heid) wordt hier bedoeld, dat er statistisch kan worden aangetoond, dat een bepaalde actie waarschijnlijk leidt tot een bepaald gevolg. Onderzoekers gebruiken dit bijvoorbeeld op deze manier, wanneer het toedienen van een bepaald middel daadwerkelijk leidt tot een specifieke reactie bij een persoon.

Er bestaat ook zoiets als ‘filosofische adequaatheid’ en ‘historische adequaatheid’.
Filosofische adequaatheid betekent, dat een filosofisch idee of een uitgangspunt overeen moet komen met bestaande filosofische opvattingen.
Historische adequaatheid houdt in dat er een duidelijk verband is tussen de opeenvolging van gebeurtenissen in de loop der tijd en de conclusies die daaruit getrokken worden, bijvoorbeeld dat de ene gebeurtenis aantoonbaar geleid heeft tot de andere.

“Je zult hier adequaat moeten handelen,” betekent dat je iets moet gaan doen dat snel en effectief het probleem oplost.

Artsen gebruiken het woord adequaat ook nog wel eens om aan te geven dat een bepaald signaal past bij een bepaald zintuig. Geluid is adequaat voor de oren en licht is adequaat voor ogen. Niet andersom.

Andere woorden voor adequaat (synoniemen)

Er zijn best veel synoniemen voor het woord adequaat. Denk daarbij aan ‘behoorlijk’, ‘netjes’, ‘fatsoenlijk’ en ‘deugdelijk’. Je kunt in plaats van het woord adequaat ook zeggen ‘gepast’ of ‘passend’, ‘juist’ of ‘correct’ en ‘voldoende’ of ‘geschikt’.

Het woord adequaat komt al sinds 1658 voor in de Nederlandse taal. Het is dus een oud woord met een directe link naar het Latijn, de officiële taal uit het Romeinse Rijk en de taal die nog altijd gebruikt wordt in de medische wereld, de biologie, bijvoorbeeld om planten en dieren te benoemen, en binnen de rechtspraak. Latijn wordt niet langer als taal gesproken door een volk. Het is een dode taal, die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, de inwoners van de streek Latium (nu: Lazio) in Italië.

Laat je dat zeker niet weerhouden om het woord adequaat af en toe te gebruiken. In het spelletje Scrabble of WordFeud zal het je minstens 22 punten opleveren en maar liefst 66 punten als je op ‘3x de woordwaarde’ legt!