Assertief betekenis

Assertief communiceren betekent zelfverzekerd en zonder angst je eigen mening of standpunt verwoorden, zonder de belangen van je gesprekspartner uit het oog te verliezen.
Je kunt assertief communiceren, assertief denken en een assertieve lichaamstaal hebben. Wanneer je assertief communiceert kom je voor jezelf en je eigen mening op, maar wel met respect voor anderen: je staat open voor dialoog en het doel is altijd om er samen zonder conflict uit te komen. Het is dus iets anders dan agressief communiceren, waarbij je anderen jouw mening oplegt en de mening van je gesprekspartner negeert. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Assertief betekenis

Assertief communiceren betekent zelfverzekerd en zonder angst je eigen mening of standpunt verwoorden, zonder de belangen van je gesprekspartner uit het oog te verliezen.
Je kunt assertief communiceren, assertief denken en een assertieve lichaamstaal hebben. Wanneer je assertief communiceert kom je voor jezelf en je eigen mening op, maar wel met respect voor anderen: je staat open voor dialoog en het doel is altijd om er samen zonder conflict uit te komen. Het is dus iets anders dan agressief communiceren, waarbij je anderen jouw mening oplegt en de mening van je gesprekspartner negeert. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Assertief betekenis

Assertief communiceren betekent zelfverzekerd en zonder angst je eigen mening of standpunt verwoorden, zonder de belangen van je gesprekspartner uit het oog te verliezen.
Je kunt assertief communiceren, assertief denken en een assertieve lichaamstaal hebben. Wanneer je assertief communiceert kom je voor jezelf en je eigen mening op, maar wel met respect voor anderen: je staat open voor dialoog en het doel is altijd om er samen zonder conflict uit te komen. Het is dus iets anders dan agressief communiceren, waarbij je anderen jouw mening oplegt en de mening van je gesprekspartner negeert. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat betekent assertief

Assertief zijn gaat altijd over de communicatie tussen meerdere personen, in je eentje kun je niet assertief zijn. Het gaat over de manier waarop jij je tot iemand anders verhoudt, bijvoorbeeld in een discussie. Assertiviteit is een verzamelbegrip uit de sociale psychologie en heeft betrekking op de omgang met anderen mensen: in relaties, op het werk, op school. Assertief gedrag kenmerkt zich door duidelijkheid, het opkomen voor zichzelf en de eigen mening. Belangrijk hierbij is dat er ruimte blijft voor dialoog en de gesprekspartners in hun waarde gelaten worden, anders slaat het al snel om naar agressief gedrag waarbij je je eigen mening opdringt aan anderen. Iemand met een assertieve houding heeft een duidelijke eigen mening en is niet bang deze te uiten. Hierbij slaat een assertief persoon niet door: de houding wordt niet agressief en de gesprekspartner wordt in zijn of haar waarde gelaten. Assertief communiceren kan iedereen leren, al is het voor mensen met autisme of mensen die verlegen zijn of een introvert karakter hebben moeilijker dan voor extraverte mensen.assertief betekenis uitgebeeld door man op boot
assertief betekenis uitgebeeld door man op boot

Wat is assertief communiceren?

Wanneer je assertief communiceert, spreek je duidelijke taal en zeg je precies wat je denkt, wilt of voelt zonder hierbij gesprekspartners te beledigen of aanvallend over te komen. Bij assertief communiceren is het van belang dat je balans houdt tussen duidelijk communiceren en voor eigen mening opkomen, en tegelijkertijd rekening houden met de denkwijze en behoeften van je gesprekspartners. Wanneer deze balans zoek is, is er geen sprake meer van assertief communiceren maar wordt het agressief communiceren: je dringt anderen jouw mening of denkwijze op zonder rekening te houden anderen.

Verlegen zijn en assertief communiceren

Personen die niet assertief zijn, zijn niet per se verlegen en hoeven ook geen gebrek aan zelfvertrouwen te hebben. Anderzijds zijn assertieve personen ook niet per se degenen die zichzelf altijd vooropstellen of het hardst van de daken schreeuwen, assertief zijn ligt veel genuanceerder.

Karaktereigenschap of communicatiestijl?

Bij assertiviteit draait het om de relatie tussen verschillende personen, niet om één individu. Je kunt assertiviteit zien als een communicatiemiddel, niet zo zeer als een karaktereigenschap.Assertiviteit leren

Assertiever zijn kun je leren, het komt goed van pas in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op de werkvloer, door hier assertief te communiceren maak je duidelijk, efficiënt en zonder ‘bazig’ over te komen je punt. In principe kan iedereen leren assertiever te zijn, of je nu een extravert of introvert persoon bent. Personen met een assertieve houding balanceren hun eigen mening perfect met de meningen van anderen. Er is altijd ruimte voor dialoog en discussie, met als doel om er samen zonder conflict uit te komen. Je relaties zijn het meest gebaat bij een assertieve houding, zowel privé als zakelijk. De assertieve communicatie- en denkvorm is de meest ideale communicatievorm die veel ‘win-winsituaties’ creëert: beide partijen doen wat water bij de wijn en komen er zonder conflict uit.

Bewezen voordelen van assertieve communicatie

Met een assertieve houding kun je gemakkelijker omgaan met lastige mensen in je omgeving, bijvoorbeeld op de werkvloer. Ook bewaak je gemakkelijker je eigen grenzen, maak je je lichaamstaal krachtiger en zeg je gemakkelijker en effectiever ‘nee’ wanneer je iets echt niet ziet zitten. Onderzoek van de George Washington University Law School toont aan dat assertieve communicatie leidt tot betere oplossingen en betere rechtspraak. Er is ook onderzocht wat assertiviteit doet voor je zelfvertrouwen, de uitkomsten zijn zeer positief. Bekijk hier het onderzoek over assertiviteit en zelfvertrouwen.

Assertief synoniemen

Synoniemen voor assertief zijn: zelfbewust, zelfverzekerd, jezelf durven zijn, wilskrachtig, resoluut, kordaat, gedecideerd en weerbaar.

Assertief tegenovergestelde

Het tegenovergestelde van assertief is sub-assertief of volgzaam. Lees hieronder meer over het begrip sub-assertief.Agressief betekenis

Iemand die zich agressief opstelt laat geen ruimte voor de mening van anderen en stelt zichzelf altijd voorop. Er is geen ruimte voor dialoog, geen compassie en geen balans. Met een agressief persoon valt niet te praten, tenzij je het met hem of haar eens bent.

Sub-assertief betekenis

Personen die sub-assertief zijn hechten vooral waarde aan de mening en belangen van een ander, hun eigen belangen zijn ondergeschikt. Een assertief persoon balanceert het eigenbelang perfect met het belang van de ander: beide zijn net zo belangrijk.

Passief betekenis

Een passief persoon gaat vrijwel alle situaties het liefst direct uit de weg. Alles wordt ontweken, gevoelens worden opgekropt. Het is erg lastig om de gemoedstoestand of mening te peilen van een passief persoon. Behoeftes van anderen worden standaard voor de eigen behoeftes geplaatst en over problemen wordt met niemand gepraat.

Passief-agressief betekenis

De combinatie van passief en agressief is wellicht de vervelendste. Een passief-agressief persoon zegt weinig, maar als er iets gezegd wordt zal dat vrijwel altijd negatief of aanvalland zijn. Een passief-agressief persoon plaatst zowel zichzelf als een ander niet op de voorgrond, geeft weinig om de meningen en inzichten van anderen, heeft weinig ambitie en is een meester in het gebruik van smoesjes.