BAV betekenis

De afkorting BAV staat voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bepaalde type zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Dit type verzekering dekt vermogensschade en financiële schade bij klanten of opdrachtgevers als gevolg van een beroepsfout van de verzekerde. Denk aan het uitbrengen van een advies waar per ongeluk een fout in is geslopen, waardoor een klant financiële schade lijdt. Wat een BAV wel en niet dekt, en of deze verplicht is? Hieronder lees je er alles over.

BAV betekenis

De afkorting BAV staat voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bepaalde type zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Dit type verzekering dekt vermogensschade en financiële schade bij klanten of opdrachtgevers als gevolg van een beroepsfout van de verzekerde. Denk aan het uitbrengen van een advies waar per ongeluk een fout in is geslopen, waardoor een klant financiële schade lijdt. Wat een BAV wel en niet dekt, en of deze verplicht is? Hieronder lees je er alles over.

BAV betekenis

De afkorting BAV staat voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bepaalde type zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Dit type verzekering dekt vermogensschade en financiële schade bij klanten of opdrachtgevers als gevolg van een beroepsfout van de verzekerde. Denk aan het uitbrengen van een advies waar per ongeluk een fout in is geslopen, waardoor een klant financiële schade lijdt. Wat een BAV wel en niet dekt, en of deze verplicht is? Hieronder lees je er alles over.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers

Hoezeer iedereen ook zijn best doet, fouten maken is menselijk en kan dus voorkomen. Een klant die verlies lijdt of extra kosten moet maken omdat een medewerker van een dienstverlenend bedrijf een fout maakt, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en een schadeclaim eisen. Grote bedrijven hebben vaak een verzekering afgesloten, om de financiële gevolgen van een onverhoopte fout van medewerkers af te dekken. Ondernemers zoals zzp’ers en mkb’ers zijn hiervoor niet verzekerd. Zij zullen dus zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten die de schade als gevolg van een beroepsfout vergoedt.betekenis van de afkorting bav uitgelegd
betekenis van de afkorting bav uitgelegd

In welke sectoren is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een aanrader?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral een musthave voor ondernemingen in sectoren waarin het geven van advies een belangrijke rol speelt. Denk aan advocaten, financieel adviseurs, belastingadviseurs, administratiekantoren en architecten. Maar ook ondernemingen in de IT-sector kunnen baat hebben bij een dergelijke verzekering. Denk aan de situatie waarin een softwareontwikkelaar een fout heeft gemaakt bij het maken van een voorraadsysteem voor klant, en de klant nu omzet mist doordat deze producten niet kan leveren.

Ben je verplicht om een BAV af te sluiten?

Enkele beroepsgroepen zijn wettelijk verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het betreffen architecten, advocaten, accountants en financieel adviseurs. Daarnaast wordt het wel steeds vaker als voorwaarde gesteld om een dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld door de brancheorganisatie of beroepsorganisaties waar je bij aan bent gesloten, of omdat klanten of opdrachtgevers dit verplicht stellen.

De BAV…. en de AVB?

Ondernemers lopen allerlei risico’s. Gelukkig kunnen ze veel financiële gevolgen van fouten dekken met behulp van een verzekering. Naast de afkorting BAV kom je ook bijvoorbeeld de term AVB tegen als je meer wil weten over zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen. De AVB – Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven – dekt geen vermogens- of financiële schade, maar materiële of letselschade bij klanten, opdrachtgevers of andere ondernemers waarmee je samenwerkt.Misverstanden over de BAV

Niet alle ondernemers voor wie dit verstandig zou zijn, hebben een BAV afgesloten. Vaak is het nalaten hiervan gebaseerd op een of meerdere van de onderstaande misverstanden.

  • Mijn onderneming heeft ook al een AVB. Naast een AVB kan het ook nodig zijn een BAV af te sluiten. De verzekeringen dekken immers verschillende risico’s af. Een AVB dekt materiële of letselschade als gevolg van bedrijfsfouten, een BAV vermogens- of financiële schade als gevolg van een beroepsfout;
  • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is alleen nodig als je met grote klanten of opdrachtgevers werkt. Dit is niet correct, aangezien ook bij kleinere klanten of opdrachtgevers een beroepsfout tot een grote financiële schadepost kan leiden;
  • Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt het risico af dat ik als zzp’er loopt. Niet waar, aangezien deze geen schade dekt waar je zakelijk aansprakelijk voor wordt gesteld; of
  • De algemene voorwaarden dekken het risico op een schadeclaim als gevolg van een beroepsfout voldoende af. Ook dit is onwaar.

Sommige mensen zijn zo overtuigd van hun eigen kunnen, dat ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar onzin vinden. Houd echter in gedachten dat een fout in een klein hoekje zit, en dat het fijn is als deze geen ingrijpende gevolgen voor het voortbestaan van je onderneming heeft.