Consensus betekenis

Consensus betekent dat verschillende partijen overeenstemming hebben bereikt en dus dezelfde mening of visie delen.
Twee groepen kunnen bijvoorbeeld consensus bereiken over een eerder meningsverschil. Dit betekent dat ze nu dezelfde mening hebben en het eens zijn. Het eerdere verschil in standpunt is na het bereiken van consensus ‘bijgelegd’: gevoelens zijn in overeenstemming gebracht. Ontbreekt er nog iets over de betekenis van consensus? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Consensus betekenis

Consensus betekent dat verschillende partijen overeenstemming hebben bereikt en dus dezelfde mening of visie delen.
Twee groepen kunnen bijvoorbeeld consensus bereiken over een eerder meningsverschil. Dit betekent dat ze nu dezelfde mening hebben en het eens zijn. Het eerdere verschil in standpunt is na het bereiken van consensus ‘bijgelegd’: gevoelens zijn in overeenstemming gebracht. Ontbreekt er nog iets over de betekenis van consensus? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Consensus betekenis

Consensus betekent dat verschillende partijen overeenstemming hebben bereikt en dus dezelfde mening of visie delen.
Twee groepen kunnen bijvoorbeeld consensus bereiken over een eerder meningsverschil. Dit betekent dat ze nu dezelfde mening hebben en het eens zijn. Het eerdere verschil in standpunt is na het bereiken van consensus ‘bijgelegd’: gevoelens zijn in overeenstemming gebracht. Ontbreekt er nog iets over de betekenis van consensus? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat betekent consensus

Consensus betekent algemene overeenstemming, gelijkheid/overeenstemming van meningen en opvattingen. Wanneer er consensus is bereikt, is er overeenstemming en zijn de partijen eensgezind. Bij het zoeken naar consensus wordt er onderhandeld over de voorstellen van alle deelnemende partijen of personen, zo lang als nodig tot iedere partij zich in de gevonden aanpak kan vinden en er overeenstemming is bereikt: iedereen deelt dan een gelijke visie. Wanneer er naar consensus wordt gezocht proberen partijen het eerst op de meest fundamentele normen en waarden eens te worden. Vervolgens kunnen alle andere regels uit deze overeengekomen normen en waarden worden afgeleid. Er is sprake van consensus wanneer verschillende personen, groepen, sociale eenheden of (leden van) gemeenschappen een breedgedragen overeenstemming hebben bereikt. Volgens de bekende sociologen Comte en Parsons is consensus de basis van de moderne samenleving.consensus betekenis uitgebeeld door hand die contract tekent
consensus betekenis uitgebeeld door hand die contract tekent

Consensus bereiken

Consensus wordt bereikt wanneer onder alle partijen, groepen of leden van een gemeenschap overeenstemming heerst. Je komt consensus tegen in democratieën, grote bedrijven en internationale organisaties. Er wordt zo lang als nodig over meningsverschillen gedebatteerd tot er voor ieder punt een compromis is gevonden dat voor iedere deelnemer of deelnemende groep acceptabel is. Er wordt niet met een stemming gewerkt, dan zouden er namelijk toch nog deelnemers ‘tegen’ kunnen zijn: iedereen moet het eens zijn. Door consensus te bereiken wordt het maximaal haalbare bereikt waarin iedere partij zich toch nog kan vinden. Pas wanneer er langdurig gesproken en gedebatteerd is zonder consensus te bereiken, kan er alsnog worden overgegaan tot stemming. Dat er consensus is bereikt, wil niet zeggen dat alle partijen voor 100 procent achter de gevonden oplossing staan, maar zich wel genoeg in het compromis kunnen vinden om er akkoord mee te kunnen gaan. Verwar consensus niet met unanimiteit, deze begrippen zijn weliswaar aan elkaar verwant maar betekenen niet hetzelfde.Verschil tussen consensus en unanimiteit

Waar er bij unanimiteit gestemd wordt over ieder voorstel, is dat bij consensus niet het geval. Bij consensus streven de deelnemende partijen of personen naar tevredenheid voor alle deelnemers, bij unanimiteit is het voldoende wanneer er geen zware bezwaren meer bestaan en de deelnemers met het voorstel kunnen leven. Bij een stemming kunnen deelnemers zich ook onthouden van stemmen en dus niet meestemmen over het besluit. Ook is het mogelijk het besluit te blokkeren door gebruik te maken van het veto-recht. Wanneer deelnemers geen veto inzetten maar zich slechts onthouden van stemmen betekent dit niet dat het besluit dan niet meer met unanimiteit kan worden geaccepteerd.

Consensus in de politiek (consensus-democratie)

Een consensus-democratie is een vorm van democratie die je bijvoorbeeld in Nederland (poldermodel), België, Zwitserland en Oostenrijk terugvindt. Door de partij-verhoudingen moeten de verschillende politieke partijen nauw samenwerken om resultaten te kunnen boeken. Het voordeel van een dergelijke vorm van democratie is dat alle partijen zich in de voorstellen kunnen vinden. Toch zijn er ook nadelen: besluiten worden vaak erg traag genomen omdat er veel en lang gedebatteerd wordt, ook komt het vaak tot besluiten die op compromissen berusten en nogal ‘waterig’ zijn. Omdat er altijd een compromis moet worden gezocht waar alle deelnemende politieke partijen zich in kunnen vinden, is het lastig om harde maatregelen te nemen terwijl daar soms juist behoefte aan is.

Tegenovergestelde van een consensus-democratie

Het tegenovergestelde van een consensus-gedreven samenleving is een dictatuur waarin één persoon zijn of haar mening oplegt aan alle anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Noord-Korea waar leider Kim Jong-un alle touwtjes in handen heeft.

Consensus in de economie

In de wereld van economisch analisten, beleggingsadviseurs en -instituten betekent consensus dat er overeenstemming is over de koers van een bepaald aandeel, een bepaalde sector/markt, index, valuta of de economie in het algemeen. Het gaat dan om een gemiddelde van de vooruitzichten voor bijvoorbeeld dividend, winst of PER. Wanneer er onder financieel analisten consensus is bereikt geeft dit een goed beeld van het imago/beeld van de betreffende kapitaalmarkt of onderneming op dat specifieke moment.Consensus in het verbintenissenrecht

In het verbintenissenrecht betekent consensus wederzijdse instemming van partijen.

Consensueel betekenis

De term consensueel wordt vaak gebruikt om aan te geven dat er onder precies twee personen consensus is bereikt.

Synoniem van consensus

Synoniemen van consensus zijn: overeenkomst, overeenstemming (van gevoelens), eensgezindheid, eenparigheid, wilsovereenstemming, raamakkoord, algemeen gedeelde opvatting, gelijkheid van opvatting bij iedereen, gelijkgestemdheid, gelijkvoelendheid, van gelijke mening of gelijke visie.

Etymologie van het woord consensus

Het begrip consensus is onder andere afkomstig uit het Romeinse recht (toestemming tot de handeling van een ander, wilsovereenstemming) en de theologie (gemeenschappelijk/samen voelen). Het Nederlandse woord consensus komt van het Engelse consensus wat ‘overeenstemming van gevoelens’ betekent. Het Engelse woord consensus is een leenwoord uit het Latijn: cōnsēnsus wat ‘overeenstemming’ of ‘eenstemmigheid’ betekent. Het werkwoord cōnsentīre betekent ‘het eens zijn’. Het Latijnse woord cōnsentīre is gevormd uit com, ‘samen’, en sentīre, ‘voelen’. Letterlijk betekent het dus ‘samen voelen’. Het Latijnse consensus omnium/gentium of omnium consensus betekent ‘overeenstemming van allen’ of ‘naar aller gevoel’. Consensus facit legem betekent ‘instemming schept recht’.

Consensus in het Engels

Consensus in het Engels is consensus of consent. Aanverwante begrippen in het Engels zijn agreement, concord en concurrence.