Integer betekenis

Integriteit wordt gezien als een competentie van iemand, waarbij het gaat om iemands betrouwbaarheid en eerlijkheid.
Er is bij integriteit dus geen sprake van een verborgen agenda of geveinsde emoties. Je laat je ook niet omkopen, mensen krijgen allemaal dezelfde informatie en je houdt niets achter. Het is nogal kort door de bocht om te zeggen dat je integer kan zijn of niet, want er is altijd een grijs gebied. De interpretatie van een moment of keuze kan voor de een integriteit uitstralen en voor de ander niet. Dit kan kome doordat iets je in vertrouwen is verteld maar ook omdat je een ander referentiekader hebt waarvandaan je beslissingen maakt. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Integer betekenis

Integriteit wordt gezien als een competentie van iemand, waarbij het gaat om iemands betrouwbaarheid en eerlijkheid.
Er is bij integriteit dus geen sprake van een verborgen agenda of geveinsde emoties. Je laat je ook niet omkopen, mensen krijgen allemaal dezelfde informatie en je houdt niets achter. Het is nogal kort door de bocht om te zeggen dat je integer kan zijn of niet, want er is altijd een grijs gebied. De interpretatie van een moment of keuze kan voor de een integriteit uitstralen en voor de ander niet. Dit kan kome doordat iets je in vertrouwen is verteld maar ook omdat je een ander referentiekader hebt waarvandaan je beslissingen maakt. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Integer betekenis

Integriteit wordt gezien als een competentie van iemand, waarbij het gaat om iemands betrouwbaarheid en eerlijkheid.
Er is bij integriteit dus geen sprake van een verborgen agenda of geveinsde emoties. Je laat je ook niet omkopen, mensen krijgen allemaal dezelfde informatie en je houdt niets achter. Het is nogal kort door de bocht om te zeggen dat je integer kan zijn of niet, want er is altijd een grijs gebied. De interpretatie van een moment of keuze kan voor de een integriteit uitstralen en voor de ander niet. Dit kan kome doordat iets je in vertrouwen is verteld maar ook omdat je een ander referentiekader hebt waarvandaan je beslissingen maakt. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Integer betekenis van Dale

In het woordenboek van de Dikke van Dale is het woord ‘integer’ gedefinieerd als volgt:
‘in-te-ger; eerlijk, onkreukbaar’. Als je het woord verder uitlegt kun je het beschrijven als: ‘Vasthouden aan normen en waarden, ook als ervan buitenaf druk op komt te staan. Een persoon die integer is laat zich niet omkopen en is eerlijk en betrouwbaar. Hij kan over zijn eigen keuzes en gedrag verantwoording afleggen.’ Eigenlijk kun je zeggen dat integriteit zo ruim is als het leven in, want je kunt integer zijn op je werk, in vriendschappen, maar ook in je relatie, oftewel bij alle connecties met jezelf én anderen. De van Dale is een begrip in Nederland. Benieuwd waar dit allemaal begon? Lees hier meer over de geschiedenis van Van Dale.integer wiskunde betekenis uitgelegd
integer wiskunde betekenis uitgelegd

De oorsprong van het woord integer

Het woord integer komt van oorsprong uit het Latijn en staat voor ‘gaaf en geheel’ maar ook voor een zekere ‘nuchterheid’ en ‘onkreukbaar’.

Voorbeelden van integriteit

Er zijn een aantal voorbeelden te noemen die je als ‘integer’ kunt beschouwen:

  • Je geeft een juiste weergave van feiten waardoor de werkelijkheid met jouw verhaal klopt;
  • Je houdt geen informatie achter;
  • Iedereen krijgt van jou dezelfde informatie;
  • Bij jou is een afspraak een afspraak en je houdt je daaraan;
  • Je manipuleert een ander niet met gegevens of feiten;
  • Je hanteert de ongeschreven regels van normen en waarden;
  • Als jou iets in vertrouwen wordt verteld, dan hou je dat voor je;
  • Men kan jou aanspreken op jouw verantwoordelijkheden;
  • Je bent in jouw communicatie rechtstreeks en vermijd geroddel;
  • Je bent trouw aan jezelf.

Als je spreekt over niet-integer gedrag dan kun je misbruik van vertrouwelijke informatie noemen, maar ook een dubbele agenda erop nahouden, misbruik van bedrijfsmiddelen en mensen verschillend behandelen op basis van persoonlijke voorkeur. Het woord dat voor niet-integer handelen wordt gebruikt is het woord ‘corrupt’. Corrupt is dan ook het tegenovergestelde van integer.Valkuilen bij integriteit

De vraag is of je ook té integer kan zijn? Je kunt deze vraag vergelijken met de vraag of je te eerlijk of te principieel kan zijn. Waar het in beginsel in gaat is dat je niet roomser dan de paus moet worden en starheid moet voorkomen. Blijf relativeren. Mensen die integer zijn hebben over het algemeen een hekel aan geslijm, een hypocriete houding, leugen en bedrog, achterbaks handelen en meten met twee maten. Eigen kun je dus niet te integer zijn, al kun je afkeer hebben tegen bepaalde houdingen, maar zolang je niet naïef wordt en blijft relativeren kan er geen sprake zijn van té integer.

Leidinggeven en integriteit

In leidinggevende functies, bijvoorbeeld als CEO, is integriteit van groot belang. Je werft voor integer te zijn in je leidinggevende functie respect, senioriteit en waardering. Uiteindelijk zal jouw geloofwaardigheid groeien en krijgen jouw medewerkers vertrouwen in je. Als er tegengestelde belangen zijn, is integriteit niet altijd eenvoudig. Zo kun je soms niet alles goed uitleggen omdat je in vertrouwen dingen hebt vernomen, maar daardoor wel bepaalde keuzes moet maken. Het belangrijkste van integriteit in een leidinggevende functie is dat mensen op jou kunnen bouwen en vertrouwen, waarbij transparantie hoog in het vaandel staat.

Integer en ethisch handelen

Zoals je integer kan handelen binnen een bedrijf, moet je eigenlijk in alle situaties integer handelen. Hier valt ethisch handelen ook onder en je kunt deze scharen onder de noemer met ‘normen en waarden’ handelen. Je bent bijvoorbeeld op de hoogte wat goed en slecht is in een bepaalde situatie, al bestaat er natuurlijk ook een grijs gebied. In het dagelijks leven zal je er zowel privé als op je werk mee te maken krijgen en het is goed om hierbij stil te staan. In beginsel wordt in jouw opvoeding de basis gelegd voor integer en ethisch handelen. De basisbeginselen van de ethiek zijn cultuurafhankelijk en kan bij elk gezien anders zijn en dat komt vaak vanuit de opvoeding van jouw grootouders en de culturen. Zo kun je Syrië als voorbeeld nemen waarbij vrouwen geen eigen keuzes mogen maken terwijl in andere delen van de wereld, zoals Nederland, dat wel gebruikelijk is.Integer betekenis wiskunde

In de wiskunde wordt het woord integer ook gebruikt, maar dan met een andere betekenis dan wij hem kennen vanuit sociaal aspect. Eigenlijk is binnen de wiskunde het woord ‘integer’ een Engelse term en daar vallen gegevenstypes onder die ‘geheeltallige informatie bevatten’. Het gaat om regels met exacte getallen die vooraf een bepaalde lengte hebben en dus eindig zijn. Dit is een veelgebruikte term door softwareprogrammeurs en bij geïmplementeerde rekentechnieken.