Pasen betekenis

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar. Met Pasen vieren christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ze vieren de overwinning op de dood en de bevrijding van zonden die, dankzij het ultieme offer van Jezus, mogelijk werd. Ook wordt er met Pasen altijd uitgekeken naar de verwachte terugkomst van Jezus Christus op aarde.
Pasen duurt twee dagen en valt altijd op een zondag en een maandag. Zondag is Eerste Paasdag of Paaszondag, maandag is Tweede Paasdag of Paasmaandag. Tussen Pasen en Pinksteren zitten altijd precies 50 dagen. Tussen Pasen en Hemelvaartsdag zitten 40 dagen. Alles weten over Pasen? Lees de Bijbel!

Pasen betekenis

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar. Met Pasen vieren christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ze vieren de overwinning op de dood en de bevrijding van zonden die, dankzij het ultieme offer van Jezus, mogelijk werd. Ook wordt er met Pasen altijd uitgekeken naar de verwachte terugkomst van Jezus Christus op aarde.
Pasen duurt twee dagen en valt altijd op een zondag en een maandag. Zondag is Eerste Paasdag of Paaszondag, maandag is Tweede Paasdag of Paasmaandag. Tussen Pasen en Pinksteren zitten altijd precies 50 dagen. Tussen Pasen en Hemelvaartsdag zitten 40 dagen. Alles weten over Pasen? Lees de Bijbel!

Pasen betekenis

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar. Met Pasen vieren christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ze vieren de overwinning op de dood en de bevrijding van zonden die, dankzij het ultieme offer van Jezus, mogelijk werd. Ook wordt er met Pasen altijd uitgekeken naar de verwachte terugkomst van Jezus Christus op aarde.
Pasen duurt twee dagen en valt altijd op een zondag en een maandag. Zondag is Eerste Paasdag of Paaszondag, maandag is Tweede Paasdag of Paasmaandag. Tussen Pasen en Pinksteren zitten altijd precies 50 dagen. Tussen Pasen en Hemelvaartsdag zitten 40 dagen. Alles weten over Pasen? Lees de Bijbel!

De betekenis van Pasen, het christelijke feest

Wat vieren we met Pasen? Pasen is het feest van de opstanding/verrijzenis van Jezus: door zichzelf op te offeren maakt Hij het goed tussen de mensen en God en is er vergeving van alle zonden mogelijk. Jezus nam alle schuld op zich tijdens zijn dood door kruisiging. Ook wordt er gevierd dat dood niet langer het ‘laatste woord’ heeft. De dood is door Jezus, met hulp van God, overwonnen. Pasen viert dus onder andere de overwinning op de dood, en is voor christenen het belangrijkste feest van het liturgische jaar.betekenis van pasen uitgebeeld door Jezus Christus die opstaat en de grot uitloopt
betekenis van pasen uitgebeeld door Jezus Christus die opstaat en de grot uitloopt

Naast dat er gevierd wordt dat Jezus na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood, wordt ook de bevrijding van zonden gevierd, en wordt er ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus op aarde. De traditie begint al op de donderdag en vrijdag voor Pasen. Op de vrijdag herdenken christenen het lijden en sterven aan het kruis van Jezus. Vervolgens wordt op Eerste en Tweede Paasdag de opstanding/verrijzenis van Jezus gevierd. Door christenen wordt Jezus beschouwd als de Zoon van God, de Messias en Verlosser. In het Nieuwe Testament wordt Hij ook het ‘paaslam’ genoemd, omdat zich vrijwillig liet offeren voor verzoening van God met de mensen. Jezus werd het ‘eeuwige paaslam’, zorgend voor een nieuw verbond tussen de mens en God, gebaseerd op genade. Wie in Hem gelooft valt volgens christelijke traditie onder die genade.

Pasen 2021 datum, wanneer is het Pasen

Pasen valt in 2021 op zondag 4 april (Eerste Paasdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag).

Wat is Pasen en hoe is het ontstaan

Het christelijke paasfeest vindt zijn oorsprong in het joodse Pesach, ook wel Pascha genoemd. Tijdens het pesachfeest vieren joden de uittocht uit Egypte, de Exodus. Het vieren en herdenken van deze bijzondere gebeurtenis is volgens bijbelboek Exodus de avond voor de uittocht vastgelegd. Alhoewel de christenen een andere invalshoek hebben, is bij zowel Pesach als Pasen bevrijding een belangrijk thema: Pesach viert de bevrijding uit Egypte, Pasen viert de bevrijding van zonden. In Nederland laten de ongerezen broden, matzes genaamd, ook nog een verbinding tussen Pesach en Pasen zien. Deze matzes-broden kun je gedurende de dagen voor Pasen in de supermarkten vinden en worden tijdens de paasperiode door zowel joden, christenen als niet-christenen gegeten.

Witte Donderdag: het Laatste Avondmaal

Volgens de Evangeliën was het Laatste Avondmaal een Pesachviering. De viering vond ’s avonds plaats in Jeruzalem, met Jezus en zijn discipelen. Er werd brood gegeten, wijn gedronken en het Halleel (een loflied) werd gezongen. Tijdens de maaltijd werd Jezus Christus verraden door een kus van Judas. Judas was een van zijn volgelingen/discipelen. Een groep bewapende mannen nam Jezus vervolgens mee en leverden hem uit aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Pilatus gaf vervolgens op vrijdag de opdracht om Jezus te laten kruisigen wegens blasfemie (spotten met God). Het Laatste Avondmaal wordt herdacht op Witte Donderdag. Het wordt Witte Donderdag genoemd omdat de christelijke traditie gebiedt om op deze dag kruisbeelden te bedekken met witte lakens. Er is gekozen voor de kleur wit omdat de kleur symbool staat voor stille blijdschap. Is er dan iets positief aan verraad? Nee, maar Christus beloofde tijdens het Laatste Avondmaal dat hij zijn volgelingen niet in de steek zou laten, zelfs niet als hij zou sterven.Goede Vrijdag: de kruisiging van Jezus Christus

Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging van Jezus op de heuvel van Golgatha, vlakbij Jeruzalem. Hij werd tussen acht en negen uur ’s morgens gekruisigd door twee beulen. Volgens De Overlevering vond er tussen 11.00 en 15.00 een wereldwijde zonsverduistering plaats, Jezus stierf in deze uren. Rooms-Katholieken lopen op deze vrijdag langs de afbeeldingen waarop de kruisiging te zien is en spreken bij iedere afbeelding en ander gebed uit om de gebeurtenis te herdenken. Als Jezus stierf, wat is er dan eigenlijk goed aan deze vrijdag? Jezus stierf niet voor zichzelf, maar voor alle menselijke zonden. Doordat Jezus zichzelf offerde, werden de mensheid weer dichterbij God gebracht en kregen zij toegang tot de hemel.

Stille Zaterdag: de begrafenis van Jezus Christus

De dag heet Stille Zaterdag omdat de kerken op deze dag hun klokken niet luiden, ze blijven de hele dag stil. Gelovigen zullen op deze dag, de dag voordat het paasfeest begint, vasten. Ook gedenken ze op deze zaterdag de graflegging van de Messias Jezus Christus. Hij werd begraven in een grot, vervolgens werd er een grote steen voor de ingang geplaatst. In de avond start in veel kerken de paaswake waarin gelovigen samen bidden. Het is traditie om kinderen te dopen in de nacht voorafgaand aan de Eerste Paasdag, omdat de eerste volgelingen van Jezus Christus dit ook deden.

Eerste Paasdag: de wederopstanding van Jezus Christus tijdens Pasen

Na de Stille Zaterdag kan het paasfeest beginnen. Op Paaszondag (Eerste Paasdag of Palmzondag) stond Jezus op uit zijn graf. De gebeurtenis werd beschreven door de evangelisten Matteüs, Lucas, Johannes en Marcus. Er gingen, vroeg in de morgen, vrouwen naar het graf van Jezus. In plaats van Jezus troffen ze engelen aan die vertelden dat Jezus was opgestaan. De vrouwen vertellen het de discipelen, maar worden niet geloofd. Onder andere Johannes en Petrus gaan zelf kijken en beseffen dat de vrouwen de waarheid vertelden. Kort hierna verschijnt Jezus aan Maria en aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het dorp Emmaüs. Jezus vertelt zijn volgelingen dat in zijn afwezigheid de Heilige Geest zal worden uitgezonden naar de aarde, om zijn discipelen te beschermen, helpen en adviseren.

Op Eerste Paasdag eindigt de periode van vasten en begint het feest. Christenen kunnen dit op een zondag niet buitenshuis vieren, zo is Tweede Paasdag (Paasmaandag) ontstaan. De wederopstanding van Jezus toont volgens gelovigen de vergevingsgezindheid van God aan: nadat Jezus eerst gestraft werd, werd hij toch weer tot leven gewekt en verdiende hij een tweede kans. Christenen geloven dat God met dit ultieme teken liet zien machtiger te zijn dan de dood. In de eerste brief aan de Korintiërs, geschreven door Paulus, werd gezegd dat er in de toekomst meer mensen zullen opstaan uit de dood. Alle gelovigen die zijn gestorven terwijl ze in Jezus geloofden, zullen verrijzen om Jezus Christus en God te kunnen ontmoeten.

Pasen in Nederland en België

Inmiddels is Pasen voor de meeste inwoners van Nederland en België een seculier feest geworden dat niet per se verbonden is met het Christendom. Het bestaat voor de meeste mensen tegenwoordig uit een aantal vrije dagen, waarin er gezamenlijk met familie wordt gegeten. Ook het zoeken, beschilderen en eten van paaseieren is inmiddels deel van de paastraditie geworden. Gelovigen bezoeken uiteraard nog steeds de kerk tijdens de paasdagen. Ook de televisieprogrammering staat vaak in het teken van paasrituelen, de film The Passion of the Christ komt vrijwel ieder jaar terug. Sinds 2011 wordt traditiegetrouw The Passion opgevoerd en uitgezonden op televisie. The Passion wordt ieder jaar in een andere stad gehouden. Winkels zijn vaak gesloten of werken met beperkte openingstijden op de paasdagen. Uiteraard zijn belangrijke voorzieningen als het openbaar vervoer, ziekenhuizen, politiebureaus en de brandweer wel beschikbaar. Vanaf de twintigste eeuw zijn er steeds meer commerciële bedrijven geopend op Tweede Paasdag (Paasmaandag). Een bezoekje aan een meubelboulevard is een populaire activiteit op deze maandag. Voor scholieren en studenten is er rond de Pasen de paasvakantie, die twee weken lang is. Met name in het oosten van Nederland zijn de paasvuren erg populair.Paaseieren, palmpasenstokken en de paashaas

Het eten van paaseieren is begonnen in de Middeleeuwen. Een ander terugkerend ritueel tijdens Pasen zijn de paasvuren. Wanneer deze traditie precies is ontstaan, is onbekend. Een typisch Nederlands gebruik zijn de palmpasenstokken, deze traditie ontstond na de reformatie bij de Rooms-Katholieken. Waarschijnlijk denk je bij Pasen direct aan de paashaas. Dit gedeelte van het paasfeest is relatief nieuw: de paashaas werd in 1682 geïntroduceerd in Duitsland door schrijver Georg Franck von Franckenau. De haas kwam voor in zijn boek ‘ovis paschalibus’ (‘Over paaseieren’). De paashaas is oorspronkelijk bedacht voor kinderen en heeft een pedagogisch/opvoedkundig karakter. De paashaas is, voor zover bekend, pas in 1825 in Nederland geïntroduceerd via een vertaling van bovengenoemd boek.

Pasen en de lente

Pasen is het feest van nieuw leven en de overwinning op de dood. Toepasselijk valt het paasfeest samen met de ingang van de lente, het seizoen dat voor bloei en nieuw leven zorgt.

Urbi et orbi

Op Eerste Paasdag spreekt de paus in Rome de Urbi et orbi uit in de Sint-Pietersbasiliek. Hiermee geeft hij zijn zegen en wenst hij iedereen een zalig paasfeest.

De paasplicht voor gelovigen

Gedurende de 50 dagen dagen tussen Pasen en Pinksteren dienen Katholieken hun jaarlijkse paasplicht te vervullen. Deze plicht bestaat uit de vijf geboden van de Kerk en zijn anders dan de 10 geboden. De vijf geboden voor katholieken zijn: 

  • Deelneming aan de Heilige Mis op zondagen en verplichte feestdagen
  • Minimaal eenmaal per jaar biechten
  • Het ontvangen van de heilige Communie
  • Op door de kerk vastgestelde dagen geen vlees te eten en te vasten
  • Helpen voorzien in de benodigdheden van de kerk

Het begin van Pasen in de tijd van Jezus

Aan het begin van de christelijke jaartelling was de Pesach, samen met Pinksteren en het Loofhuttenfeest, een van de belangrijkste pelgrimsfeesten. Mensen maakten lange reizen om de tempel in Jeruzalem te bezoeken. De betekenis was eenduidig: herdenking van de bevrijding uit Egypte, en hoop op de beloofde Messias die verlossing zou brengen.

De eerste christenen

De eerste christenen waren joden, en bleven naast hun christelijke geloof aan de joodse feesten deelnemen, dus ook aan het pesachfeest. Pesach werd voor christenen vooral een tijd van vasten en het gedenken van het lijden van Jezus. Later werd voor het pesach- en paasfeest een andere datum gekozen en ontstond er een scheiding tussen de beide feesten. In het jaar 313 werd het christendom door de Romeinse overheid erkent met de afkondiging van het Edict van Milaan, de kerkvrede. Het paasfeest kreeg vanaf dat moment een ander aanzien. Het werd voor pelgrims mogelijk om Pasen te vieren op de plek waar het oorspronkelijke verhaal zich had afgespeeld, in en rondom Jeruzalem. Ook werd het liturgische Triduum Sacrum ingevoerd, dit bestaat uit:
Pasen na de Middeleeuwen

Vanaf de Middeleeuwen werd de Paaszondag/Palmzondag apart gezien van de overige paasdagen. Ook werd de paaswake hersteld, deze vindt plaats in de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk kent daarnaast nog de traditie van de Kruisweg, een uitbeelding van het lijden van Jezus. Tijdens paasvieringen worden door Rooms-Katholieken vaak passiespelen uitgevoerd en wordt er passiemuziek gespeeld. Met name Bach is een populaire componist bij deze paasvieringen (Johannes-Passion, Matthäus-Passion en de cantates). Bach schreef voor de Eerste Paasdag cantate nr. 4: Christ lag in Todesbanden. Voor de Tweede Paasdag werd cantate nr. 7 gecomponeerd: Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

Het Nederlandse woord Pasen, etymologie

Zoals gezegd stamt het paasfeest af van het Joodse Pesach. Het Nederlandse woord Pasen is de meervoudsvorm van pasch of paesch. Er is gekozen voor de meervoudsvorm omdat het paasfeest meerdere dagen beslaat. Het woord pascha is Latijn, ontleent aan het Griekse Páscha (‘Πάσχα’). Het Griekse Páscha is weer ontleend aan het Aramese woord Paskha en verwant met het Hebreeuwse woord Pesach. De Pesach is een van de belangrijkste feesten binnen het jodendom, het herdenkt het einde van de joodse slavernij in Egypte en viert de uittocht uit Egypte. Deze gebeurtenis is beschreven in het bijbelboek Exodus.

Het Engelse woord Easter en het Duitse woord Ostern, etymologie

Zowel het Engelse Easter (‘Ēostrae’ in Oudengels) als het Duitse Ostern zijn afgeleide van Ostara, de Germaanse godin van de lente. De vierde maand van het jaar luidt de lente in, de maand is volgens de Angelsaksische monnik Beda vernoemd naar godin Ēostrae.

Pasen spelling, wel of geen hoofdletter?

Het is vaak wat verwarrend of de woorden Pasen, paasfeest of paasdagen nu wel of niet een hoofdletter moeten krijgen. We leggen het uit! Pasen wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Dit geldt dan weer niet voor afgeleide vormen van Pasen: paasfeest, paasdagen, paasei, paashaas etc. De afzonderlijke paasdagen krijgen dan weer wel een hoofdletter: Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Paaszondag en Paasmaandag.

Vrolijk Pasen, fijne Pasen, zalig Pasen en andere wensen

Ieder jaar komen er allerlei wensen voorbij: vrolijk pasen, fijne Pasen, zalig Pasen en meer varianten. Tegenwoordig hoor je ook wel eens vrolijke Pasen, maar is dat wel correct? Alhoewel vrolijk en vrolijke hier allebei kunnen, is vrolijk het meest gebruikelijk.

Vrolijk Pasen GIF-afbeeldingen

Op zoek naar een leuke vrolijk Pasen gifs? Hieronder een verzameling van de leukste vrolijk Pasen bewegende gif-afbeeldingen! Klik met rechts op de afbeelding om het plaatje op te slaan en door te sturen naar familie, vrienden of collega’s.

pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend
pasen gif afbeelding bewegend

Kleurplaat Pasen kinderen en volwassenen

Op zoek naar een leuke Pasen kleurplaat? Klik op de kleurplaten om ze in groot formaat te zien en uit te printen. Veel kleurplezier!

kleurplaat pasen paasei klein
pasen kleurplaat paashaas
kleurplaat pasen paashaas klein
kleurplaat pasen paashaas klein
kleurplaat pasen jezus klein
kleurplaat pasen klein
kleurplaat pasen
kleurplaat pasen paaseieren klein

Knutselen Pasen

Gezellig knutselen met de kinderen deze Pasen? Deze 4 leuke knutselprojectjes zijn perfect voor de Pasen! Knutsel je eigen paashaas of paaseieren met behulp van de knutselvideo’s.

Pasen openingstijden winkels

Veel winkels zijn op Eerste en Tweede Paasdag beperkt open of zelfs helemaal gesloten. Voor de meeste filialen van supermarkten geldt dat ze gewoon open zijn, maar niet zo lang als op een normale dag. Niet genoeg inkopen vooraf gedaan of toch nog iets vergeten? Hieronder de openingstijden van grote Nederlandse supermarkten op Pasen!

AH openingstijden Pasen

We hebben maar liefst 895 Albert Heijn-supermarkten in ons land. De meeste filialen van Albert Heijn zijn op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag net zo lang open als op een normale dag. Wanneer je in een kleine plaatsje woont met een bescheiden vestiging, is het toch slim vooraf even op te zoeken hoe het voor jouw specifike vestiging zit. Je wilt natuurlijk niet voor niets gaan! Wil je op Tweede Paasdag (maandag) boodschappen doen? Ga dan niet te vroeg, de meeste Albert Heijn-supermarkten gaan op deze Paasmaandag later open dan gebruikelijk.Lidl openingstijden Pasen

De openingstijden van de Lidl-supermarkten variëren nogal tijdens de paasdagen. Bekijk de website van Lidl voor een actueel overzicht van de openingstijden van het Lidl-filiaal bij jou in de buurt.

Jumbo openingstijden Pasen

De supermarkten van Jumbo houden het overzichtelijk: alle vestigingen zijn op Goede Vrijdag geopend volgens de normale openingstijden. Op Eerste Paasdag (zondag) zijn veel vestigingen (218 van de 635) dicht, let erop dat je niet voor niets naar de winkel gaat! Check voor je vertrekt even de website van Jumbo om te zien hoe het zit met het filiaal bij jou in de buurt. Op Tweede Paasdag (maandag) zijn alle 635 vestigingen van Jumbo supermarkten weer gewoon open volgens de gebruikelijke openingstijden!

Dirk openingstijden Pasen

Bij de supermarkten van Dirk van den Broek verschillen de openingstijden nogal per filiaal. Kijk dus even op de website van Dirk voor je op pad gaat! Op Goede Vrijdag zijn alle 126 winkels van Dirk in ieder geval vanaf 7.00 ’s ochtends geopend. Op Paaszondag zijn 40 Dirk-supermarkten de hele dag gesloten. Op Tweede Paasdag zijn ze bijna allemaal weer volgens de gebruikelijke openingstijden te bezoeken.