Rationeel betekenis

Rationeel betekent denken op een rustige, doordachte en verstandige manier die gebaseerd is op feiten. Iemand die rationeel denkt kiest voor een wetenschappelijke benadering: alleen feiten tellen, emoties worden buiten beschouwing gelaten.
Rationeel beredeneren draait om logica, plussen en minnen worden objectief afgewogen. Gevoel of emotie spelen geen rol. Het begrip rationeel valt samen met de begrippen ratio en rede: het menselijke vermogen om na te denken. Rationeel denken is doeltreffend, doordacht en nuchter. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Rationeel betekenis

Rationeel betekent denken op een rustige, doordachte en verstandige manier die gebaseerd is op feiten. Iemand die rationeel denkt kiest voor een wetenschappelijke benadering: alleen feiten tellen, emoties worden buiten beschouwing gelaten.
Rationeel beredeneren draait om logica, plussen en minnen worden objectief afgewogen. Gevoel of emotie spelen geen rol. Het begrip rationeel valt samen met de begrippen ratio en rede: het menselijke vermogen om na te denken. Rationeel denken is doeltreffend, doordacht en nuchter. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Rationeel betekenis

Rationeel betekent denken op een rustige, doordachte en verstandige manier die gebaseerd is op feiten. Iemand die rationeel denkt kiest voor een wetenschappelijke benadering: alleen feiten tellen, emoties worden buiten beschouwing gelaten.
Rationeel beredeneren draait om logica, plussen en minnen worden objectief afgewogen. Gevoel of emotie spelen geen rol. Het begrip rationeel valt samen met de begrippen ratio en rede: het menselijke vermogen om na te denken. Rationeel denken is doeltreffend, doordacht en nuchter. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Betekenis rationeel denken

Bij rationeel denken worden, vaak via denkschema’s, alle plussen en minnen van een beslissing nauwkeurig afgewogen. Er wordt geredeneerd op basis van rede en logica, argumenten worden zorgvuldig afgewogen. Beslissingen worden genomen op basis van alleen de feiten. Een rationele beslissing is goed doordacht, berekend en logisch. Een rationele denker richt zich alleen op (wetenschappelijke, vaststaande) feiten, gevoelens en emoties spelen geen enkele rol in het rationele denkproces. Een rationele beslissing is zakelijk verantwoord en het tegenovergestelde van een impulsieve of emotionele beslissing.betekenis rationeel uitgebeeld door een denkende vrouw met pen en agenda
betekenis rationeel uitgebeeld door een denkende vrouw met pen en agenda

Rationeel handelen

Nadat de beslissing via het rationele denkproces tot stand is gekomen, is het tijd om ernaar te handelen. Rationeel handelen doe je op basis van rede en is consistent. De op feiten gebaseerde ideeën die je via het rationele denkproces hebt verkregen worden nu omgezet in actie.

Synoniem van rationeel

Synoniemen van rationeel zijn: doordacht, afgewogen, tactisch, strategisch, berekend, meetbaar, redelijk, op redelijke gronden, weloverwogen, weldoordacht, op wetenschap gebaseerd, oordeelkundig, verstandelijk en overeenkomstig de rede (ratio).

Tegenstelling van rationeel

Het tegenovergestelde van rationeel is emotioneel, irrationeel of impulsief. Impulsieve beslissingen neem je snel en zonder veel denkwerk, terwijl het rationele denkproces juist zeer uitgebreid en systematisch is: alle plussen en minnen worden tegen elkaar afgewogen via denkschema’s om zo tot de beste en meest logische beslissing te kunnen komen.Rationeel etymologie

Het woord rationeel komt oorspronkelijk uit het Frans (rationnel). De betekenis van het Franse ‘rationnel’ werd voor het eerst aangetroffen in 1857: ‘door middel van de rede’, of ‘redelijk’. Het woord is afgeleid van het woord ‘ratio’ dat ‘rede’ of ‘verstand’ betekent. Naast rationeel is er ook nog ‘rationaal’, dit komt van het Latijnse ‘rationalis’ wat ‘meetbaar’ betekent en uit de getallenleer komt. Rationaal is ouder dan rationeel.

Rationeel emotieve therapie

Rationele emotieve therapie, afgekort RET, is een methode om ongewenste emoties of gedrag af te leren. Er wordt geleerd hoe deze emoties of gedragingen kunnen worden omgebogen in meer effectieve emoties of gedrag. In het kort komt Rationele emotieve therapie erop neer dat het niet de gebeurtenis is die je gevoel en gedrag veroorzaakt, maar je eigen gedachtegang over die gebeurtenis.

Max Weber

Max Weber (Maximilian Carl Emil Weber) was een Duitse geschiedkundige, rechtsgeleerde, socioloog en politiek econoom. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de sociologie. Weber geloofde dat het de rede/het rationaal denken was dat de moderne maatschappij mogelijk maakte. Hij maakte een onderscheid tussen doelrationaliteit en waarderationaliteit. Doelrationaliteit, of doel-rationeel, handelen betekent dat je bewust en doelgericht handelt. Bij waarderationaliteit, of waarde-rationeel handelen, is het handelen gebaseerd op principes of bepaalde waarden.

Carl Jung

Carl Gustav Jung was een Zwitserse psycholoog en psychiater. Je kent hem wellicht van zijn persoonlijkheidstheorie over extraverte en introverte persoonlijkheden. Jung beschreef denken en voelen als de rationele functies van de mens. Ieder persoon kan beide functies inzetten, maar niet tegelijk. Waar de ene persoon zijn beslissingen eerder van zijn of haar gevoel laat afhangen (intuïtief), weegt de andere persoon alle voor- en tegenargumenten nauwkeurig af om zo tot een objectieve/rationele beslissing te kunnen komen.Rationeel in de filosofie

Het rationalisme is een filosofische stroming, zaken worden objectief en rationeel benaderd. Er wordt in deze stroming vertrouwd op de rede/ratio van de mens. Alles binnen deze filosofische stroming houdt verband met de gave van de mens om consequent en logisch te kunnen redeneren.

Rationeel in de wiskunde

In de wiskunde heeft rationeel een andere betekenis. Een rationaal getal is het quotiënt van twee getallen waarvan het 2e getal geen nul is. Rationele getallen worden in de wiskunde meestal met de letter Q aangeduid. Rationele getallen zijn onderdeel van de reële getallen (weergegeven met R) en omvatten de gehele getallen (weergegeven met Z). Ieder geheel getal is dus ook een rationeel getal, en elk rationeel getal is ook een reëel getal.