Wat is dyslexie?

De term dyslexie wordt gebruikt om aan te geven dat iemand moeite heeft met taal. Het gaat dan om schrijven en spellen maar ook om lezen. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie.
Het woord dyslexie komt oorspronkelijk uit het Grieks: ‘lexis’ betekent ‘woord’ (λέξις), ‘dys’ (δυς) betekent ‘beperkt’ en geeft aan dat het niet naar behoren functioneert. Dyslexie komt niet veel voor, iets meer dan 3% van alle leerlingen heeft last van ernstige dyslexie. Ontbreekt er nog iets over dyslexie op deze pagina? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat is dyslexie?

De term dyslexie wordt gebruikt om aan te geven dat iemand moeite heeft met taal. Het gaat dan om schrijven en spellen maar ook om lezen. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie.
Het woord dyslexie komt oorspronkelijk uit het Grieks: ‘lexis’ betekent ‘woord’ (λέξις), ‘dys’ (δυς) betekent ‘beperkt’ en geeft aan dat het niet naar behoren functioneert. Dyslexie komt niet veel voor, iets meer dan 3% van alle leerlingen heeft last van ernstige dyslexie. Ontbreekt er nog iets over dyslexie op deze pagina? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat is dyslexie?

De term dyslexie wordt gebruikt om aan te geven dat iemand moeite heeft met taal. Het gaat dan om schrijven en spellen maar ook om lezen. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie.
Het woord dyslexie komt oorspronkelijk uit het Grieks: ‘lexis’ betekent ‘woord’ (λέξις), ‘dys’ (δυς) betekent ‘beperkt’ en geeft aan dat het niet naar behoren functioneert. Dyslexie komt niet veel voor, iets meer dan 3% van alle leerlingen heeft last van ernstige dyslexie. Ontbreekt er nog iets over dyslexie op deze pagina? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat zijn de oorzaken voor dyslexie?

Er zijn allerlei theorieën over waarom de ene persoon wel en de andere persoon geen last van dyslexie heeft. Theorieën die veelvuldig voorbij komen zijn:

  • De linkerhersenhelft ontwikkelt zich trager dan de rechterhelft
  • Het stukje in de hersenen dat verantwoordelijk is voor informatieverwerking, werkt niet snel genoeg
  • Er is sprake van lagere hersenactiviteit in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor woordanalyse en -herkenning.
  • Dyslexie is erfelijk bepaald: wanneer je ouders dyslectisch zijn, heb je zelf grote kans het ook te hebben. Wanneer er in jouw familie geen dyslexie voorkomt, is de kans zeer klein dat je er ooit last van zult krijgen.
betekenis van wat is dyslexie uitgebeeld door het woord learn in losse letters
betekenis van wat is dyslexie uitgebeeld door het woord learn in losse letters

Hoe wordt dyslexie gediagnosticeerd?

In principe is dyslexie eenvoudig te herkennen, vaak wordt de diagnose al op jonge leeftijd gesteld: het valt op dat het kind op het gebied van taal niet goed mee kan komen met leeftijdsgenootjes. De leerling heeft bijvoorbeeld moeite met het herkennen van verschillende klanken, het onthouden van vaste woordcombinaties zoals spreekwoorden en uitdrukkingen, of draait letters om (‘dorp’ in plaats van ‘drop’ bijvoorbeeld). Dyslexie is een hersenaandoening, het stopt dus niet wanneer een kind door de puberteit heen is en volwassen wordt.

Hoe wordt dyslexie behandeld?

Helaas is er (nog) geen effectieve behandelmethode gevonden voor mensen met dyslexie. Na het stellen van de diagnose dyslexie is het aan de leraar/het schoolbestuur om een passend lespakket samen te stellen en het kind zo optimaal te begeleiden. Denk hierbij aan luisterboeken/audioboeken in plaats van leesboeken en extra tijd voor examens en proefwerken.

Dyslexie en examen doen

Wanneer je op de middelbare school examen moet doen en met dyslexie kampt, spelen de zenuwen extra op. Het is aan de directeur om te beslissen of je vanwege je dyslexie wat extra hulp kunt krijgen. Zo kan er besloten worden dat je 30 minuten extra tijd krijgt, een laptop in plaats van een pen mag gebruiken of gesproken opdrachten mag beluisteren in plaats van opdrachten op papier krijgt. Ook wanneer je voor je auto of scooter theorie gaat kun je rekenen op extra tijd. Meer informatie over rijexamen doen met dyslexie vind je op de website van het CBR. Je krijgt voor je auto of scooter examen alleen extra tijd (15 minuten) voor de examen-onderdelen verkeersinzicht en verkeersregels. Voor het onderdeel gevaarherkenning krijg je dus geen extra tijd. Je kunt ervoor kiezen de vragen te laten voorlezen. Het CBR levert hiervoor een headset. Om gratis van deze extra’s gebruik te kunnen maken dien je wel, uiterlijk 14 dagen na de examendatum, een dyslexieverklaring te kunnen overleggen.Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is in principe hetzelfde als dyslexie, maar dan met cijfers. Getallen worden door elkaar gehaald en ruimtelijk inzicht is een lastige opgave voor een persoon met dyscalculie. Dyscalculie kan allerlei verschillende oorzaken hebben, het kan erfelijk bepaald zijn of door hersenbeschadiging ontstaan. Grof genomen zijn personen met dyscalculie in 3 groepen in te delen:

  • Geen cijfers kunnen lezen of schrijven
  • Cijfers op verkeerde plekken plaatsen
  • De basisregels van het rekenen niet beheersen