Wat is een etmaal?

Een etmaal is een periode die 24 uur duurt, doorgaans gemeten vanaf middernacht. Dit is ook de periode dat de aarde eenmaal om haar as draait.
Een etmaal is hiermee niet hetzelfde als een dag. Waarbij er bij het woord dag nog een dubbele betekenis is waarbij de dag zowel 24 uur kan betekenen als ook een gedeelte van die 24 uur die bestaat uit een deel dag en een deel nacht, is er bij het etmaal geen sprake van deze verwarring. Een etmaal is immers altijd 24 uur en omvat zodoende altijd een hele dag en een hele nacht. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat is een etmaal?

Een etmaal is een periode die 24 uur duurt, doorgaans gemeten vanaf middernacht. Dit is ook de periode dat de aarde eenmaal om haar as draait.
Een etmaal is hiermee niet hetzelfde als een dag. Waarbij er bij het woord dag nog een dubbele betekenis is waarbij de dag zowel 24 uur kan betekenen als ook een gedeelte van die 24 uur die bestaat uit een deel dag en een deel nacht, is er bij het etmaal geen sprake van deze verwarring. Een etmaal is immers altijd 24 uur en omvat zodoende altijd een hele dag en een hele nacht. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat is een etmaal?

Een etmaal is een periode die 24 uur duurt, doorgaans gemeten vanaf middernacht. Dit is ook de periode dat de aarde eenmaal om haar as draait.
Een etmaal is hiermee niet hetzelfde als een dag. Waarbij er bij het woord dag nog een dubbele betekenis is waarbij de dag zowel 24 uur kan betekenen als ook een gedeelte van die 24 uur die bestaat uit een deel dag en een deel nacht, is er bij het etmaal geen sprake van deze verwarring. Een etmaal is immers altijd 24 uur en omvat zodoende altijd een hele dag en een hele nacht. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Waar komt het woord etmaal vandaan?

Het woord etmaal wordt al zeer lang in de Nederlandse en daarvoor gebruikte talen teruggevonden. Van oudsher draagt het de betekenis van een dag, of het punt waarop de dag weer opnieuw begint. In de etymologie vinden we dan ook dat het voorvoegsel et- vaak gebruikt wordt met de betekenis van weder of weer, en maal vaak gebruikt wordt voor een bepaalde tijdsduur.wat een etmaal is uitgebeeld door een klok
wat een etmaal is uitgebeeld door een klok

Hoe lang duurt een etmaal?

Een etmaal duurt dus zoals gezegd exact 24 uur. Normaal gesproken spreken we van een etmaal wanneer we het hebben over de periode van 24 uur gemeten vanaf middernacht. Hiermee is een etmaal dus een omschrijving van de periode tussen middernacht en middernacht die 24 uur duurt. Het woord etmaal kan echter ook gebruikt worden om een periode van 24 uur aan te geven die niet start om middernacht. Je kunt dit woord gebruiken om een periode van 24 uur aan te duiden die start op elk moment van de dag of nacht. Zodoende kun je het woord etmaal gebruiken om aan te duiden dat er tussen twee momenten exact 24 uur zal verstrijken. ‘Ik zie je morgen om exact deze tijd” kan dus ook aangeduid worden met “Ik zie je over exact een etmaal”.

Opdelen in kleinere tijdseenheden

Een andere manier om aan te duiden hoe lang een etmaal exact duurt is door deze op te delen in kleinere tijdseenheden. Zo kunnen we dus zeggen dat een etmaal 24 uur duurt. Aangezien er in een uur 60 minuten zitten, duurt een etmaal dus 24 maal 60 minuten, wat neerkomt op een totaal van 1440 minuten. Van daaruit verder beredeneerd kunnen we stellen dat er in een etmaal 1440 maal 60 seconden zitten, aangezien er in een minuut 60 seconden zitten. Daarmee komen we uit op een totaal van maar liefst 86400 seconden in een etmaal!Kan een etmaal ook 12 uur lang zijn?

Er bestaat doorgaans wat verwarring over hoe lang een etmaal nou exact duurt. Deze verwarring komt vermoedelijk voort uit het feit dat vele mensen, soms foutief, het woord etmaal gebruiken als vervanging voor het woord voor dag. Zodoende komt het voor dat mensen denken dat een etmaal 12 uur duurt in plaats van 24 uur. Maar een etmaal is altijd 24 uur lang. We spreken dan ook wel over een half etmaal wanneer het gaat over een periode van 12 uur. Het gebruik van de term ‘half etmaal’ is minder courant dan het gebruik van de term etmaal.