Wat betekent CO2-neutraal?

Wat betekent CO2-neutraal eigenlijk? Dit concept heeft te maken met het klimaat en betekent dat een bepaald proces niet bijdraagt aan klimaatverandering.
CO2-neutraal of klimaatneutraal is een belangrijk begrip, aangezien de Europese Unie met de nieuwe klimaatwet CO2-neutraal wil zijn in 2050. Op deze manier wordt het milieu ontlast en kan een veiligere toekomst gecreëerd worden voor toekomstige generaties. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat betekent CO2-neutraal?

Wat betekent CO2-neutraal eigenlijk? Dit concept heeft te maken met het klimaat en betekent dat een bepaald proces niet bijdraagt aan klimaatverandering.
CO2-neutraal of klimaatneutraal is een belangrijk begrip, aangezien de Europese Unie met de nieuwe klimaatwet CO2-neutraal wil zijn in 2050. Op deze manier wordt het milieu ontlast en kan een veiligere toekomst gecreëerd worden voor toekomstige generaties. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Wat betekent CO2-neutraal?

Wat betekent CO2-neutraal eigenlijk? Dit concept heeft te maken met het klimaat en betekent dat een bepaald proces niet bijdraagt aan klimaatverandering.
CO2-neutraal of klimaatneutraal is een belangrijk begrip, aangezien de Europese Unie met de nieuwe klimaatwet CO2-neutraal wil zijn in 2050. Op deze manier wordt het milieu ontlast en kan een veiligere toekomst gecreëerd worden voor toekomstige generaties. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Betekenis CO2-neutraal

CO2-neutraal, oftewel klimaatneutraal, betekent dat een proces geen klimaatverandering veroorzaakt. Er komt dus evenveel CO2, oftewel koolstofdioxide, vrij als dat er wordt opgenomen uit de atmosfeer. Door CO2-neutraal te zijn, kan de opwarming van de aarde als gevolg van broeikasgassen tegengegaan worden. Dit is belangrijk voor toekomstige generaties en het behoud van de aarde. De uitstoot van CO2 kan verminderd worden door gebruik te maken van duurzame grondstoffen en door de doorvoering van strengere, algemene wetten.wat is co2 neutraal bouwen uitgebeeld door rokende schoorsteen van fabriek die energie opwekt
wat is co2 neutraal bouwen uitgebeeld door rokende schoorsteen van fabriek die energie opwekt

Gevolgen van CO2 voor het milieu

Koolstofdioxide behoort tot de broeikasgassen die voor klimaatopwarming zorgen. Deze gassen vormen een soort deken om de aarde, waardoor de zonnestralen die door de aarde worden opgevangen niet meer terug het heelal worden ingestuurd. In plaats daarvan blijven ze onder deze deken hangen, waardoor de aarde opwarmt. De concentratie CO2 in de atmosfeer is al sinds 1750 aan het stijgen en is sindsdien met 40 procent toegenomen. Als gevolg van klimaatopwarming ontstaan meer extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel, een krimpende biodiversiteit en verzuring van oceanen.

Energie in plaats van fossiele brandstoffen

Om de gevolgen van een stijging in de concentratie CO2 tegen te gaan, kan gekeken worden naar andere energiebronnen. In plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen, die voor veel CO2-uitstoot zorgen, kan bijvoorbeeld naar duurzame mogelijkheden van energie als brandstof gekeken worden. Er zijn al veel elektrische auto’s op de markt en ook andere vervoersmiddelen worden al fossielvrij opgeleverd. Op deze manier wordt er minder CO2 uitgestoten in de atmosfeer, waardoor de bijdrage van dit broeikasgas aan de opwarming van de aarde wordt verkleind.De Europese Klimaatwet

Om meer druk te zetten op de reductie van de CO2-uitstoot is er een nieuwe Europese Klimaatwet opgesteld om ervoor te zorgen dat de EU in 2050 CO2-neutraal is. Hierbij moet de opwarming van de aarde beperkt worden tot 1,5 graden Celsius. Dit is vastgesteld volgens het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, en 195 landen hebben dit akkoord ondertekend. Om deze doelstelling te behalen, moeten wereldwijd broeikasgassen worden gecompenseerd door koolstofopname. Hiervoor worden koolstofputten gebruikt, die meer CO2 opnemen dan uitstoten. De voornaamste systemen hiervoor zijn bossen, bodem en oceanen. Deze natuurlijke putten verwijderen tussen de 9,5 en 11 gigaton CO2 per jaar. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in hernieuwbare energiesoorten en koolstofarme technologie.