Eigen risico betekenis

Als je een verzekering afsluit, kom je vaak de term ‘eigen risico’ tegen. Bij de wettelijk verplichte zorgverzekering, geldt bijvoorbeeld een dergelijk eigen risico.Daarmee wordt bedoeld dat veel schade (of zorgkosten) wordt vergoed, maar dat je ook een deel zelf moet betalen. Hoewel het in het geval van een zorgverzekering wellicht wat bijzonder lijkt, is een eigen risico heel gebruikelijk bij verzekeringen.

Eigen risico betekenis

Als je een verzekering afsluit, kom je vaak de term ‘eigen risico’ tegen. Bij de wettelijk verplichte zorgverzekering, geldt bijvoorbeeld een dergelijk eigen risico.Daarmee wordt bedoeld dat veel schade (of zorgkosten) wordt vergoed, maar dat je ook een deel zelf moet betalen. Hoewel het in het geval van een zorgverzekering wellicht wat bijzonder lijkt, is een eigen risico heel gebruikelijk bij verzekeringen.

Eigen risico betekenis

Als je een verzekering afsluit, kom je vaak de term ‘eigen risico’ tegen. Bij de wettelijk verplichte zorgverzekering, geldt bijvoorbeeld een dergelijk eigen risico.Daarmee wordt bedoeld dat veel schade (of zorgkosten) wordt vergoed, maar dat je ook een deel zelf moet betalen. Hoewel het in het geval van een zorgverzekering wellicht wat bijzonder lijkt, is een eigen risico heel gebruikelijk bij verzekeringen.

Wat is eigen risico?

Bij een eigen risico dien je een deel van de schade zelf te betalen. Bijvoorbeeld bij een zorgverzekering. Als je met een ambulance naar het ziekenhuis gaat, kost dit gemiddeld 600 euro. Je dient dan een bepaald bedrag te voldoen aan de zorgverzekeraar als eigen risico. In sommige gevallen betaal je niet meer dan 150 euro per behandeling. Als je dan een eigen risico van 385 euro hebt, heb je nog 235 euro die je bij een volgende behandeling zelf moet betalen, totdat het eigen risico voldaan is. Na het eigen risico worden dan alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar waar je bent verzekerd. Zo’n eigen risico zie je niet alleen bij de zorgverzekering, maar ook bij andere verzekeringen zoals bijvoorbeeld een autoverzekering.betekenis van eigen risico bij zorgverzekering uitgelegd
betekenis van eigen risico bij zorgverzekering uitgelegd

Waarom is eigen risico nodig?

Voor veel consumenten is het een onaangename verrassing om opeens met een eigen risico geconfronteerd te worden. De meeste verzekeraars kiezen voor een eigen risico op hun verzekering. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheidsverzekering of een inboedelverzekering. In Nederland is het eigen risico op de zorgverzekering zelfs verplicht. Dit is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de verzekeringspremie lager blijft. Doordat je het eerste deel van je kosten zelf moet betalen, hoeft de verzekeraar minder aan schades uit te keren. Zelfs bij de beste zorgverzekering betaal je een eigen risico. Dat is wettelijk zo geregeld.

Meer bewustwording

Bovendien zorgt een eigen risico ook voor meer bewustwording. Als je zelf geen geld verliest aan het melden van een schade, zou het aantrekkelijk worden om alles door de verzekeraar te laten dekken. Door een eigen risico in te voeren, wordt de consument bewuster van de kosten van schades. Zo denken verzekerden langer na over of ze wel echt naar het ziekenhuis moeten, of dat ze beter kunnen wachten totdat de goedkopere eigen huisarts terug is.

Is een eigen risico hetzelfde als een eigen bijdrage?

In het verzekeringswezen komt het vaak voor dat er naast het eigen risico ook nog een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dat geldt vooral voor de zorgverzekering. Een eigen risico is niet hetzelfde als een eigen bijdrage. Het kan dus gebeuren dat je als verzekerde zowel een eigen risico als een eigen bijdrage moet betalen.

Deel van schade vergoeden

Bij een eigen risico moet je een deel van de schade die anders vergoed wordt door de verzekering, zelf betalen. Op die manier blijft de verzekeringspremie lager. Bovendien kun je een eigen risico ook niet afkopen door je aanvullend te verzekeren. Een eigen bijdrage is een deel van de rekening die je altijd zelf moet betalen. Ook als je je volledige eigen risico al hebt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van medicijnen, omdat je naar een andere zorgverlener gaat of omdat een verzekeraar maar beperkte dekking heeft op je inboedelverzekering. Bij een eigen bijdrage kun je jezelf vaak verzekeren tegen dit soort financiële tegenslagen door een uitgebreidere aanvullende verzekering te nemen.Welke verzekeringen hebben een eigen risico?

Het bekendste voorbeeld van het type verzekering waarbij eigen risico principe wordt toegepast is de zorgverzekering. Maar er zijn veel meer verzekeringen die een eigen risico kennen. Denk bijvoorbeeld aan de autoverzekering. Autoschades zijn duur om te repareren. Om te voorkomen dat een consument kleine schades toch blijft claimen, hebben de verzekeraars een eigen risico ingevoerd. Op die manier betaal je een deel van de schade zelf. Zo denk je als verzekerde er langer over na of je de schade wel echt wilt claimen, of dat je deze toch beter kunt ‘laten zitten’. Een krasje in de lak van je auto is lelijk, maar het is ook vervelend om honderden euro’s zelf te moeten vergoeden.

Inboedel en aansprakelijkheidsverzekeringen

Ook bij je inboedelverzekering of aansprakelijkheidsverzekering kom je vaak een eigen risico tegen. De verzekeraars proberen op die manier ook de premies voor alle andere verzekerden laag te houden. Een eigen risico is overigens iets anders dan een no-claimkorting. Bij een no-claimkorting krijg je korting op je premie als je geen schade claimt. Dat is iets anders dan een deel van de schade zelf vergoeden.