Introvert betekenis

Introversie is een persoonlijkheidskenmerk. Een persoon is introvert wanneer hij of zij van nature stil, behoedzaam en terughoudend is.

Een introvert houdt zijn of haar gevoelens graag voor zichzelf. Ze zijn naar binnen gekeerd, rustig, zeggen relatief weinig en zijn liever alleen dan in (groot) gezelschap. Waar een extravert energie haalt uit sociale interactie, kóst dit voor een introvert juist energie. De introvert trekt zich liever terug om alleen te zijn en haalt hier energie uit. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Introvert betekenis

Introversie is een persoonlijkheidskenmerk. Een persoon is introvert wanneer hij of zij van nature stil, behoedzaam en terughoudend is.

Een introvert houdt zijn of haar gevoelens graag voor zichzelf. Ze zijn naar binnen gekeerd, rustig, zeggen relatief weinig en zijn liever alleen dan in (groot) gezelschap. Waar een extravert energie haalt uit sociale interactie, kóst dit voor een introvert juist energie. De introvert trekt zich liever terug om alleen te zijn en haalt hier energie uit. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Introvert betekenis

Introversie is een persoonlijkheidskenmerk. Een persoon is introvert wanneer hij of zij van nature stil, behoedzaam en terughoudend is.

Een introvert houdt zijn of haar gevoelens graag voor zichzelf. Ze zijn naar binnen gekeerd, rustig, zeggen relatief weinig en zijn liever alleen dan in (groot) gezelschap. Waar een extravert energie haalt uit sociale interactie, kóst dit voor een introvert juist energie. De introvert trekt zich liever terug om alleen te zijn en haalt hier energie uit. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!!

Wat is introvert

Zoals gezegd is introvert een persoonlijkheidskenmerk. Introverte mensen zijn rustiger, stiller en hebben vaak minder behoefte aan veel sociaal contact. Ze houden van geconcentreerd naar een doel toewerken en alleen zijn. Waar een extravert gek is op sociale prikkels, is dit voor een introvert erg uitputtend. Overigens zijn introverten niet verlegen, het kost ze gewoon meer energie om zich te laten gelden in een (onbekend) gezelschap. De introvert houdt van nadenken en is minder van het ‘gewoon doen en dan zien we wel’, dan een extravert persoon. Vrijwel iedereen heeft zowel introverte als extraverte persoonlijkheidskenmerken, het is de mate van deze trekken die uiteindelijk bepaalt in welke groep je valt. Personen die zowel introverte als extraverte eigenschappen bezitten worden ambivert genoemd.

introvert betekenis uitgebeeld door vrouw met boek
introvert betekenis uitgebeeld door vrouw met boek

Vier schalen van introversie

Introvert kun je op 4 verschillende schalen zijn, namelijk: Social, thinking, anxious en restrained. Bij social moet je denken aan mensen die minder/geen behoefte hebben aan sociaal contact met andere personen. Thinking, te nemen acties worden (soms te lang) overdacht. Anxious: sociale situaties, denk hierbij aan bijvoobeeld een vrijdagmiddagborrel met alle collega’s van kantoor, levert stress en spanning op. Restrained: hangt samen met Thinking, alles wordt afgewogen en overdacht voordat er actie volgt. Overdenken is in de praktijk erg onhandig, er wordt eindeloos getwijfeld waardoor er nooit actie volgt. Uiteraard kun je als introvert ook meerdere van deze 4 eigenschappen bezitten.

Synoniem introvert

Synoniemen voor introvert zijn: in zichzelf gekeerd, binnenwaarts gericht, naar binnen gekeerd, gesloten, teruggetrokken, graag alleen, eigenheimer, niet op gezelschap gesteld. Sommigen beschrijven een introvert zelfs als mensenschuw, al is dat in de meeste gevallen wel wat overdreven.

Verschil tussen introversie en verlegenheid

Mensen die (sterk) introvert zijn worden nogal eens als verlegen bestempeld. Dat kan in sommige gevallen natuurlijk kloppen, maar verlegenheid en introversie hebben in principe niets met elkaar te maken. Waar verlegenheid meer een sociale angst is, is introversie gewoon deel van iemands persoonlijkheid. Verlegenheid kan met de jaren ook afnemen, terwijl iemand die van nature introvert is, ook introvert zal blijven: je groeit er niet overheen. Wel leren introverte personen naarmate ze ouder worden hoe ze zich moeten opstellen en presenteren in deze wereld die toch vooral op extraverte mensen is ingericht.

Verschil in hersenfunctie en -activiteit

De hersenactiviteit is anders bij introverte personen ten opzichte van extraverte personen, zo blijft uit verschillende studies. Extraverte personen ontvangen een flinke dosis DOPAMINE bij prikkels van buitenaf. Van introverte personen hoor je vaak dat ze na te veel sociale interactie en prikkels van buitenaf juist uitgeput en moe zijn, ze willen zich een tijdje afzonderen om weer ‘bij te laden’. Bij introverte mensen is een betere doorbloeding van de prefrontale cortex en anterieure thalamus waargenomen, gebieden die te maken hebben met probleemoplossing en planning. Extraverten vertonen juist een betere doorbloeding in gyrus cinguli, slaapkwab en posterieure thalamus. Deze gebieden worden aangesproken bij emotionele en sensorische prikkels.

Banen voor introverte mensen

De wereld wordt steeds technischer en digitaler, dit is in het voordeel van de introverten, die over het algemeen vrij analytisch zijn ingesteld. Ideale banen voor introverte mensen zijn programmeur, financieel analist, wetenschapper/onderzoeker. Als verkoper is een introvert stukken minder geschikt, dit kun je beter aan een extravert persoon overlaten.

Voordelen introvert op het werk

Hieronder 5 voorbeelden van typisch introverte kwaliteiten die goed kunnen worden ingezet op de werkvloer.

Voordeel 1: introverte personen gaan voor meer diepgang

Introverte mensen laten zich minder snel afleiden door randzaken en houden focus op het uiteindelijke doel. Ze reageren niet op iedere prikkel, wat extraverte personen doorgaans juist wel doen.

Voordeel 2: introverten kunnen beter luisteren

Écht luisteren is moeilijker dan het lijkt. Over het algemeen zijn introverte personen hier beter in dan extraverte personen: het verhaal van de gesprekspartner wordt aandachtig gevolgd waardoor de boodschap helder en duidelijk overkomt.

Voordeel 3: introverte mensen hebben meer doorzettingsvermogen

Wanneer een introvert zijn of haar zinnen ergens op heeft gezet, zal er worden doorgezet tot het einddoel bereikt is. Omdat introverte personen zich graag langdurig op één taak of doel concentreren, kunnen ze indrukwekkende dingen bereiken. Het zal je dan ook niet verbazen dat veel belangrijke uitvindingen door introverte personen zijn gedaan.

Voordeel 4: introverten bereiden zich beter voor

Wanneer een introvert een belangrijke bespreking, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, op de planning heeft staan, kun je erop rekenen dat dit zeer zorgvuldig wordt voorbereid. Meestal kan dit op waardering rekenen bij de gesprekspartner, het is duidelijk dat er tijd in is gestoken en dat, in dit geval de sollicitant, er werk van heeft gemaakt om zijn of haar gesprekspartner en de organisatie te leren kennen.

Voordeel 5: introverte mensen zijn goed in zelfstandig en alleen werken

Omdat introverte personen veel minder behoefte aan prikkels van buitenaf hebben, kunnen ze uitstekend alleen en zelfstandig werken. Afzondering voelt fijn voor de introvert, zo kan hij of zijn geconcentreerd werken en dit ook lang volhouden.

Leiderschap en persoonlijkheid

Zowel extra- als introverte personen kunnen uitstekende leiders zijn. Zolang ze het voortouw kunnen nemen en knopen kunnen doorhakken, twijfelen helpt niet in een dergelijke positie. Nadenken en veel twijfelen is meer introvert-eigen, hierdoor komen extraverte personen vaker in leiderschapsposities terecht. Ook spelen extraverte personen zichzelf liever in de kijker, waardoor ze meer opvallen en meer kans maken om een dergelijke positie te bemachtigen. Toch is een extravert als leider niet altijd optimaal: een groep werknemers die zeer zelfstandig te werk gaat, kan het best worden aangestuurd door een introverte leider. Bij werknemers die volgzaam zijn en doen zoals opgedragen is een extraverte leider juist passender.

Ambivert betekenis

Een ambivert zit tussen introvert en extravert in, de meeste mensen vallen in deze categorie. Afhankelijk van de situatie en gemoedstoestand vertonen ze meer introverte of juist extraverte kenmerken. Er zijn online verschillende persoonlijkheidstests beschikbaar waarmee je eenvoudig uitzoekt in welke categorie jij valt.

Introvert en extravert

In tegenstelling tot een introvert, is een extravert meer gericht op actie. Extraverten zijn spraakzaam, sociaal, avontuurlijker ingesteld en assertiever. Extraverte personen komen hierdoor energieker over. De meeste mensen bezitten overigens een mix van zowel intro- als extraverte eigenschappen (ambivert). Afhankelijk van de sociale situatie, hun gemoedstoestand, het energieniveau, de leeftijd en het gezelschap vertonen ze meer introverte of extraverte trekjes. Het meten van iemands persoonlijkheid gaat via een vragenlijst. Een bekende vragenlijst in Nederland is de zogenaamde ABV (Amsterdamse Biografische Vragenlijst). De meeste mensen zullen een gemiddelde scoren, ze bezitten zowel introverte als extraverte eigenschappen. Pas wanneer de score extreem is, wordt er gesproken van een ‘echt’ introvert of extravert persoon.

Maatschappelijke gevolgen introvert en extravert

Meerdere sociaal-psychologische studies tonen aan dat extraverten over het algemeen meer zelfvertrouwen hebben en gelukkiger in het leven staan. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hoe onze maatschappij is ingericht: extraverte eigenschappen worden doorgaans als positief bestempeld, terwijl introverte eigenschappen minder op waarde worden geschat. Toch zijn de extraverten niet altijd in het voordeel: introverte personen zijn over het algemeen succesvoller in academische beroepen. Ook zijn jonge extraverten vaak stukken impulsiever en komt crimineel gedrag vaker voor onder extraverte jongeren.

Extravert de norm

In de huidige maatschappij is extraversie de norm geworden. Dit legt extra druk op introverten: ze proberen zich aan te passen en net zo snel en stellig te reageren als hun extraverte gesprekspartner. Extraverte mensen hebben in veel gevallen een streepje voor: ze maken gemakkelijk vrienden, genieten van uitgebreid sociaal contact en hebben vaak ook een uitgebreidere vriendenkring. Zowel op school als later in de werkomgeving wordt extraversie vaak als iets positiefs gezien. Toch heeft een introverte persoonlijkheid ook voordelen, de afgelopen jaren is er een flinke ‘emancipatieslag’ gaande onder introverten. Men komt er langzamerhand achter dat het geen ‘handicap’ is om introvert te zijn, sterker nog, een introvert in je team biedt allerlei voordelen.

Ontstaan termen introvert en extravert

Sigmund Freud kwam met de term introvert in zijn theorie over het libido. Vervolgens heeft Carl Jung de termen introvert en extravert tot persoonlijkheidstypes omgedoopt. Tegenwoordig worden de termen ook gebruikt bij het vaststellen van persoonlijkheidseigenschappen.

Extraversie introversie persoonlijkheidstheorie

Volgens de theorie van de Engelse psycholoog Hans Eysenck heeft extra- of introversie vooral te maken met de mate waarin iemand zich uit en met anderen contact zoekt. Het is, samen net neuroticime en psychoticisme een van de drie persoonlijkheidstrekken uit zijn PEN-model. Volgens de theorie van Eysencks zijn deze persoonlijkheidstrekken het gevolg van biologische factoren en dus aangeboren en erfelijk. Arousal, of opwinding in het Nederlands, is een belangrijke factor in zijn theorie: bij extraverte personen is het ‘arousalniveau’ in de hersenen relatief laag, waardoor de persoon sneller op zoek gaat naar prikkels van buitenaf. Introverte mensen hebben van nature een hoger ‘arousalniveau’ waardoor ze minder behoefte hebben aan prikkels van buitenaf en ze soms zelfs het liefst helemaal vermijden. Een nadeel voor introverte personen: het hoge ‘arousalniveau’ zorgt er ook voor dat presteren onder hoge druk lastiger wordt. In stressvolle situaties is het voor introverte personen lastiger om goed te presteren op ingewikkelde cognitieve taken. Wil je hier meer over weten? Lees dan over de wet van Yerkes-Dodson.

5 verschillen tussen introverte en extraverte persoonlijkheden

Er zijn bijna oneindig veel verschillen tussen mensen met extraverte en introverte persoonlijkheden te bedenken. Hieronder helpen we je alvast op weg met 5 significante verschillen tussen deze twee persoonlijkheden.

Denken of direct spreken

Introverte personen denken graag eerst goed na voordat ze iets uitspreken, extraverten denken en spreken tegelijkertijd. Al pratend vormen ze hun mening.

Focus op één taak

Introverten focussen zich het liefst op één taak en zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf. Extraverten hebben die prikkels van buitenaf juist nodig om zich goed te kunnen voelen. Ook houden ze van afwisseling, één taak uitvoeren is voor hun minder geschikt.

Minder wispelturig

Introverten wegen alles grondig af voordat er een beslissing wordt gemaakt. Vervolgens is het genomen besluit een uitgangspunt voor alle komende beslissingen. Extraverten zijn sneller in het maken van een beslissing, maar ook wispelturig: ze passen hun mening en de gekozen richting net zo snel weer aan.

Woorden afwegen

Introverte personen zijn voorzichtiger in hun taalgebruik: ze wegen hun woorden af voordat ze ze uitspreken. Ze willen zeker weten dat wat ze zeggen ook daadwerkelijk klopt. Als ze hier niet zeker van zijn, zeggen ze het liever niet. Extraverten interpreteren sneller, zijn stelliger in hun taalgebruik en spreken al voordat ze hun mening helemaal hebben uitgedokterd.

Minder snel een mening klaar

Introverte personen bekijken een situatie graag eerst van alle kanten voordat ze een mening vormen. Hierdoor is dit een langduriger proces. Is de mening eenmaal gevormd, zullen ze hieraan vasthouden en niet snel van gedachte veranderen. Extraverte personen hebben hun mening snel klaar, maar die mening kan in no time worden bijgesteld.

Omgaan met introverte mensen, hoe doe je dat?

Voor extraverte mensen is het soms lastig om een introvert te peilen: wat denkt hij of zij? Hoe knoop ik een gesprek aan, en zit hij of zij daar eigenlijk wel op te wachten? Hieronder 5 tips voor extraverten om met introverte personen om te gaan.

Tip 1: accepteer en respecteer je gesprekspartner

Accepteer dat de introvert nu eenmaal anders in elkaar zit dan jijzelf als extravert. Probeer hem of haar niet te dwingen om zich meer extravert te gaan gedragen. Ten eerste is de kans dat dat lukt erg klein, ten tweede zal je gesprekspartner zich er erg ongemakkelijk bij voelen en het gesprek het liefst zo snel mogelijk afkappen.

Tip 2: plan het gesprek en gun voorbereidingstijd

Waar een extravert gemakkelijk improviseert, wil een introvert zaken het liefst grondig voorbereiden. Gun hem of haar die tijd en geef een aantal dagen van tevoren aan waar je het wanneer over wilt hebben, zeker wanneer het een belangrijk gesprek is.

Tip 3: zorg voor voldoende tijd voor het gesprek

Grote kans dat je introverte collega veel kennis bezit maar die niet zomaar naar buiten gooit, zoals een extravert dat wel zou doen. Zorg dus voor voldoende tijd voor je gesprek, en laat je gesprekspartner uitspreken wanneer hij of zij aan het woord is. Je kunt op een uitgebreid en correct antwoord rekenen!

Tip 4: zorg voor een rustige omgeving

Misschien zit je zelf het liefst in een grote ruimte met meerdere videobellende collega’s en de radio aan, je introverte collega heeft het liefst een lege kamer zonder al te vee prikkels. Zorg dus voor een rustige omgeving voor je gesprek.

Tip 5: luister aandachtig en geef aandacht

Voor extraverten is het soms lastig om écht goed te luisteren. Probeer je aandacht erbij te houden, wellicht lastiger omdat introverten over het algemeen wat langzamer redeneren en praten dan extraverten. Zorg ervoor dat je gesprekspartner zich begrepen voelt, bijvoorbeeld door sterke inhoudelijke vragen te stellen die aansluiten op zijn of haar gegeven antwoord.