Fossielvrij betekenis?

Wat betekent fossielvrij nu precies? Fossielvrij betekent: zonder steenkool, gas of (aard)olie. Op dit moment zijn deze stoffen (fossiele brandstoffen), nog altijd de meest gebruikte bron van energie.
De verbranding van fossiele stoffen veroorzaakt erg veel milieuvervuiling, volledig overschakelen op bijvoorbeeld wind- of zonne-energie zou dan ook erg gunstig zijn voor het milieu. Dit soort energie wordt ook wel groene energie, schone energie of fossielvrije energie genoemd. Op dit moment is het aandeel aan fossielvrije energie in Nederland pas zo’n 10 tot 15%, er valt dus nog genoeg winst te behalen. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Fossielvrij betekenis?

Wat betekent fossielvrij nu precies? Fossielvrij betekent: zonder steenkool, gas of (aard)olie. Op dit moment zijn deze stoffen (fossiele brandstoffen), nog altijd de meest gebruikte bron van energie.
De verbranding van fossiele stoffen veroorzaakt erg veel milieuvervuiling, volledig overschakelen op bijvoorbeeld wind- of zonne-energie zou dan ook erg gunstig zijn voor het milieu. Dit soort energie wordt ook wel groene energie, schone energie of fossielvrije energie genoemd. Op dit moment is het aandeel aan fossielvrije energie in Nederland pas zo’n 10 tot 15%, er valt dus nog genoeg winst te behalen. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Fossielvrij betekenis?

Wat betekent fossielvrij nu precies? Fossielvrij betekent: zonder steenkool, gas of (aard)olie. Op dit moment zijn deze stoffen (fossiele brandstoffen), nog altijd de meest gebruikte bron van energie.
De verbranding van fossiele stoffen veroorzaakt erg veel milieuvervuiling, volledig overschakelen op bijvoorbeeld wind- of zonne-energie zou dan ook erg gunstig zijn voor het milieu. Dit soort energie wordt ook wel groene energie, schone energie of fossielvrije energie genoemd. Op dit moment is het aandeel aan fossielvrije energie in Nederland pas zo’n 10 tot 15%, er valt dus nog genoeg winst te behalen. Ontbreekt er nog iets? Stuur het in en maak kans op een Bol.com waardebon t.w.v. €100!

Betekenis fossielvrij

Bij fossielvrij moet je dus niet denken aan de eeuwenoude sporen van dieren en planten in gesteente, maar aan brandstoffen als olie, gas en steenkool. Waarom we die brandstoffen dan ‘fossiele energie’ noemen? Deze fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit diezelfde resten van planten en dieren die je ook in gesteente aantreft! Denk hierbij aan bruinkool, steenkool aardolie en aardgas. Vanwege de uitstoot van co2 is het voor het milieu erg slecht om fossiele brandstoffen op grote schaal te gebruiken.

 betekenis van fossielvrij uitgebeeld door vrouw die benzine tankt voor auto
betekenis van fossielvrij uitgebeeld door vrouw die benzine tankt voor auto

Co2-uitstoot

Klimaatverandering is een van de grootste vraagstukken en uitdagingen voor onze generatie. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celcius moet de uitstoot van broeikasgassen enorm worden beperkt.

Windenergie

Windenergie werd vroeger ingezet voor de directe aandrijving van machines, denk aan een ouderwetse windmolen waarmee uit graan meel wordt gemalen. Tegenwoordig zetten windmolens beweging om in stroom. Zelf vinden we die moderne molens overigens wel een stuk minder mooi dan de ouderwetse koren- of meelmolens. Helaas verdwenen deze ouderwetse molens uit het Nederlandse straatbeeld toen eind 18e eeuw de stoommachine op de markt werd gebracht. De moderne versie van de windmolen bestaat sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, voornamelijk in rurale gebieden van Nederland kom je ze regelmatig tegen. Tegenwoordig worden er ook steeds vaker op zee windmolens gebouwd (windmolenparken of windparken genaamd). Ze staan daar niemand in de weg, bovendien is de windkracht daar ook optimaal. De energieopbrengst van een windmolen is afhankelijk van het type windturbine, het vermogen van de generator, de windsnelheid, het aantal uren dat de windmolen effectief kan draaien en het rendement van de omzetting van windenergie naar elektriciteit. De totale beschikbare hoeveelheid wind wordt uitgedrukt in ‘Windex’, een indexcijfer dat inzicht geeft in de beschikbare hoeveelheid wind in een jaar, afgezet tegen de hoeveelheid wind in een normaal/gemiddeld jaar.Zonne-energie

De zon, een ster op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde, levert een onuitputtelijke bron van (schone en duurzame!) energie. De zon levert 2500 keer meer energie dan de mensheid in z’n geheel verbruikt. Ook in een grijs en regenachtig land als Nederland is er meer dan genoeg zonlicht om de bevolking van elektriciteit te voorzien en water te verwarmen. Zonne-energie is de energie van de zon, omgezet in warmte of elektriciteit. We gebruiken in Nederland voornamelijk zonnepanelen/zonnecollectoren/zonneboilers voor het opvangen van zonne-energie. Waar een zonnepaneel de warmte van de zon omzet in elektriciteit, zorgt een zonnecollector of zonneboiler voor het verwarmen van water. Bijvoorbeeld voor gebruik in je keuken of badkamer. Je kunt een zonneboiler zien als een extra aanvulling op je bestaande verwarmingsketel. Je gehele woning verwarmen kan helaas niet met de zonneboiler, hiervoor heb je een zonneboilercombi nodig. Zonnepanelen maken gebruik van PV-cellen (fotovoltaïsche cellen) om het zonlicht direct om te kunnen zetten in elektriciteit. Ook wel zonnestroom genoemd. Omdat de techniek vrij eenvoudig en zeer milieuvriendelijk is, zie je zonnepanelen steeds vaker. Ook worden de panelen steeds efficiënter en goedkoper. Steeds meer (ook particuliere) investeerders en huiseigenaren kunnen het zich veroorloven om te investeren in zonnepanelen. Het teveel aan opgewekte stroom kan eenvoudig worden teruggeleverd aan het energienet (salderen).

Overstappen op groene energie / fossielvrije energie

Mensen worden zich steeds bewuster van de noodzaak goed voor het milieu te zorgen en de ‘klimaatuitdaging’ die voor ons staat. Gevolg is dat ook de populariteit van fossielvrije energie toeneemt en je bij steeds meer energieaanbieders kunt kiezen voor groene stroom. Hoewel het aandeel aan groene energie in Nederland nu nog niet boven de 15% uitkomt, blijft dit percentage wel langzaam groeien. Hieronder 3 aanbieders die fossielvrije, groene energie aanbieden.Vattenfall

Vattenfall was in Nederland, tot 2019, bekend onder de naam Nuon. In Nederland zijn er zo’n twee miljoen huishoudens aangesloten op het energienetwerk van deze leverancier. Het hoofdkantoor van Vattenfall vind je in Amsterdam. Ook heeft de leverancier kantoren in groningen, Arnhem, Alkmaar en Leeuwarden. De slogan van Vattenfall is ‘fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. De leverancier maakt gebruik van zonne- en windenergie, maar ook van bijvoorbeeld restwarmte uit havens. Ook helpt Vattenfall bij het verder stimuleren van elektrisch autorijden, ze beschikken over een netwerk van laadpalen voor auto’s. Dit netwerk wordt nog altijd verder uitgebreid.

Essent

Essent is een Nederlandse energieleverancier, gestart in 1999. Deze energieleverancier is momenteel de grootste van Nederland, ook in België wordt hard aan de weg getimmerd. Het hoofdkantoor van Essent vind je in ’s Hertogenbosch. Essent levert elektriciteit, maar ook verwarming (gas). De leverancier heeft zo’n 2,3 miljoen klanten waar energie aan wordt geleverd. In 2010 opende Essent als eerste een snellaadpaal voor elektrische auto’s, toen een primeur. De laadpaal werd geproduceerd door Epyon en was in staat een grote taxi-bus binnen 30 minuten vol te laden.

Oxxio

Oxxio is een Nederlandse energieleverancier die (groene) stroom en verwarming (gas) levert aan particulieren. Het is een zogenaamde prijsvechter en werkt met zeer scherpe prijzen voor consumenten. Oxxio bestaat sinds 2000, sinds 2011 is het onderdeel van Eneco Groep geworden.

Wat betekent fossielvrij leven?

Wanneer je fossielvrij leeft, gebruik je op geen enkele manier fossiele energie. In plaats daarvan maak je uitsluitend gebruik van hernieuwbare, ‘eerlijke’ energie. Dat betekent dus niet alleen dat je groene stroom gebruikt, maar ook dat je verwarming thuis niet op aardgas werkt en je auto niet op benzine of diesel rijdt! Wanneer je fossielvrij leven nog verder doortrekt zou je ook geen producten meer kunnen aanschaffen waar plastic in is verwerkt. Aangezien de meeste producten al bij de verpakking de mist in gaan wat betreft het gebruik van plastic, is zeer strict fossielvrij leven bijna onmogelijk. Zolang de wereldeconomie draait op de prijs van een vat olie en het verstoken van aardgas en -olie economisch gunstig is voor het bedrijfsleven wordt het erg lastig om wereldwijd over te schakelen op een groen en fossielvrij leven.