Pinksteren betekenis

Pinksteren is een christelijke feestdag, op deze dag wordt herdacht de de apostelen van Jezus werden verlicht door de Heilige Geest. Het pinksterfeest kan ook gezien worden als de geboortedag van de kerk. De dag valt altijd 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart.
Na tussenkomst van de Heilige Geest wisten de apostelen precies wat ze moesten doen: anderen bekeren tot het geloof. De volgelingen konden opeens in allerlei talen communiceren en gebruikte deze nieuwe ‘krachten’ om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich tot het Christendom te bekeren. Dat lukte uiteindelijk bij 3000 mensen. Het pinksterfeest wordt hierom ook wel als het begin van de kerk gezien. In de Bijbel kun je meer over deze gebeurtenis en het pinksterfeestlezen in Handelingen 2: 1-41.

Pinksteren betekenis

Pinksteren is een christelijke feestdag, op deze dag wordt herdacht de de apostelen van Jezus werden verlicht door de Heilige Geest. Het pinksterfeest kan ook gezien worden als de geboortedag van de kerk. De dag valt altijd 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart.
Na tussenkomst van de Heilige Geest wisten de apostelen precies wat ze moesten doen: anderen bekeren tot het geloof. De volgelingen konden opeens in allerlei talen communiceren en gebruikte deze nieuwe ‘krachten’ om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich tot het Christendom te bekeren. Dat lukte uiteindelijk bij 3000 mensen. Het pinksterfeest wordt hierom ook wel als het begin van de kerk gezien. In de Bijbel kun je meer over deze gebeurtenis en het pinksterfeestlezen in Handelingen 2: 1-41.

Pinksteren betekenis

Pinksteren is een christelijke feestdag, op deze dag wordt herdacht de de apostelen van Jezus werden verlicht door de Heilige Geest. Het pinksterfeest kan ook gezien worden als de geboortedag van de kerk. De dag valt altijd 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart.
Na tussenkomst van de Heilige Geest wisten de apostelen precies wat ze moesten doen: anderen bekeren tot het geloof. De volgelingen konden opeens in allerlei talen communiceren en gebruikte deze nieuwe ‘krachten’ om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich tot het Christendom te bekeren. Dat lukte uiteindelijk bij 3000 mensen. Het pinksterfeest wordt hierom ook wel als het begin van de kerk gezien. In de Bijbel kun je meer over deze gebeurtenis en het pinksterfeestlezen in Handelingen 2: 1-41.

Wat betekent Pinksteren

met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. De oud-Griekse schrijfwijze voor Pinksteren is Πεντηκοστή. Pinksteren wordt ook wel Pentèkostè genoemd, wat vijftig betekent. Het pinksterfeest wordt altijd 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart gevierd, hierdoor valt het feest ieder jaar op een andere datum. Zoals wel vaker in de bijbel, zit er een bepaalde symboliek in deze getallen. 7 staat voor volmaaktheid, zo werd de wereld in 7 tijdseenheden (vaak uitgelegd als dagen) geschapen. 7×7=49, op de vijftigste dag kan het evangelie van Jezus Christus verspreid gaan worden door zijn volgelingen. Van de in totaal 12 apostelen zijn er uiteindelijk 11 vermoord vanwege hun christelijke geloof. Alleen Johannes is een natuurlijke dood gestorven.betekenis van pinksteren uitgebeeld door witte duif in glas-in-lood-raam in kerk
betekenis van pinksteren uitgebeeld door witte duif in glas-in-lood-raam in kerk

Wanneer wordt Pinksteren gevierd

Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, 10 dagen na Hemelvaartsdag. Het is de laatste dag in de ‘Paascyclus’, de 50ste dag na Pasen. De exacte datum verschilt hierdoor ieder jaar. In 2021 valt Pinksteren op zondag 23 en maandag 24 mei. Het pinksterfeest is het laatste feest van het liturgische jaar. De dagen vanaf de pinkstermaandag tot de advent wordt ook wel ‘de grote groene tijd door het jaar’ genoemd.Is Pinksteren een vrije dag

Ja, Pinksteren is net als Hemelvaartsdag en Pasen een nationale feestdag waarop je vrij bent. Wist je dat het pinksterfeest vroeger zelfs 3 dagen duurde? Helaas, tegenwoordig moet je met 2 dagen genoegen nemen. Aangezien eerste pinksterdag op een zondag valt, geniet je alleen op tweede pinksterdag van een extra vrije dag. Het valt op een maandag, toch wel de fijnste dag om een extra vrije dag te hebben!

Pinksteren betekenis in het christendom

Tijdens het pinksterfeest wordt er gevierd dat de Heilige Geest op de apostelen en andere gelovigen neerdaalt uit de hemel. De Heilige Geest is onderdeel van de heilige Drie-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Vanaf de 3e eeuw stond de Hemelvaart van Jezus centraal in het pinksterfeest, vanaf de 4e eeuw veranderde dit en lag de focus op de neerdaling van de Heilige Geest. De vijftigste dag heeft sindsdien een zelfstandig statuut.Wat is de Heilige Geest

Zoals gezegd is de Heilige Geest onderdeel van de christelijke Drie-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Je kunt dit zien als de drie ‘functies’ van God. De Vader (God) is degene waarbij alles begon. Vervolgens legt de Zoon (Jezus) contact waarna de Heilige Geest bij je binnenkomt. De Heilige Geest is dus het ‘stukje’ van God dat binnenin de mens zelf werkt. Gelovigen die bidden krijgen soms een ingeving of horen Zijn stem, dat is de Heilige Geest die tot hen spreekt.

Verband Pinksteren en Goede Vrijdag

Na het overlijden van Jezus op Goede Vrijdag en zijn herrijzenis met Pasen, hadden Jezus’ volgelingen nog veertig dagen tot Hemelvaart. Tijdens deze veertig dagen putten zijn leerlingen nog steeds steun uit zijn aanwezigheid en kregen ze uitleg over alles wat Jezus tijdens zijn openbare optredens had gedaan en hiermee had bedoeld. In deze tijd moet Jezus ook zijn verschenen, aan meer dan 500 van zijn volgelingen. Op de veertigste dag na Pasen verliet Jezus zijn leerlingen tijdens Hemelvaart. De belofte van Jezus was dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zou sturen voor geestelijk leiderschap en kracht. Tien dagen na Hemelvaart, op de vijftigste dag vanaf Pasen, verscheen de Heilige Geest in Jeruzalem. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel volgelingen en pelgrims aanwezig voor het joodse Wekenfeest.

Pinksteren, het begin van de kerk

Velen zien het pinksterfeest als het begin van de kerk. De komst van de Heilige Geest betekende vernieuwing, zowel voor het individu als voor de gemeenschap. Met de neerdaling van de Heilige Geest konden de volgelingen die dit wonder aanschouwden ineens in allerlei vreemde talen spreken en bekeerden ze zo’n 3000 personen tot het christelijke geloof. Hiermee was de kerk geboren. Ook werden bestaande structuren als een synagoge of tempel als verouderd beschouwd. Leven in een gemeenschap betekende vanaf nu dat bezittingen met elkaar gedeeld werden. In de nieuwe kerk bestond een wisselwerking tussen de Heilige Geest, de getuigenis over de opgestane Jezus en de gemeenschap.Het joodse Wekenfeest (Sjavoeot)

Sommige christenen zien een verband tussen Pinksteren en het joodse Wekenfeest, Sjavoeot in het Hebreeuws. Dit verband wordt vooral gezocht in de uitstorting van de Heilige Geest tijdens die tijdens het joodse feest zou hebben plaatsgevonden. Het Wekenfeest is een oogstfeest, volgens de christelijke interpretatie van het pinksterfeest zou dan begonnen worden met het binnenhalen van de oogst (oogst betekent hier de bekeerlingen) voor Christus. Toch is de betekenis van het christelijke pinksterfeest heel anders dan die van het joodse Wekenfeest Sjavoet. Waar Pinksteren volgens het Nieuwe Testament is gericht op de Heilige Geest, speelt dit bij het joodse Wekenfeest geen rol. Het joodse feest richt zich op de oogst/ontvangst van de Thora: God gaf de 10 Geboden aan Mozes bij de Sinaï-berg.Pinksteren betekenis in kindertaal

In kindertaal kan het pinksterfeest als volgt worden uitgelegd: Jezus verliet zijn volgelingen tijdens Hemelvaart, maar beloofde dat hij ze niet in de steek zou laten en terug zou komen. 10 dagen later, op Pinksteren dus, kwam Hij terug in de vorm van de Heilige Geest. Vaak wordt de Heilige Geest afgebeeld als een duif of vuur. De leerlingen die erbij waren toen de Heilige Geest aankwam, voelden dat ze iets bijzonders hadden meegemaakt. Ze wisten wat ze moesten doen: andere mensen vertellen over het geloof. En dat was makkelijk voor ze, ze spraken namelijk opeens in allerlei vreemde talen waardoor ze met alle mensen konden praten. 3000 mensen geloofden wat de leerlingen van Jezus hen vertelden, en sloten zich aan bij de kerk. Zo is de kerk ‘geboren’. Met Pinksteren vieren we dat Jezus in de vorm van een Heilige Geest terugkwam en zijn volgelingen dus niet in de steek had gelaten, en we vieren het begin van de kerk.

Pinksteren betekenis in het Engels

De Engelse benaming voor Pinksteren is Pentecost.

Pinksteren etymologie

Het woord Pinksteren is afgeleid van de Griekse naam voor het Wekenfeest Pentèkostè, wat vijftig betekent.

Pinksteren in het Grieks

De oud-Griekse schrijfwijze voor Pinksteren is Πεντηκοστή.